A Vetési Albert Gimnázium Diákönkörmányzatának oldala folyamatosan frissül. 
Közösségek > Diákönkormányzat - DÖK)
Többek között a youtube-on található vetésis videók gyűjteménye is megtalálható az oldalon!

 

2020. október 8-11. között 13. alkalommal rendezzük meg a 72 óra kompromisszum nélkül országos önkéntes ifjúsági akciót, melynek fő szervezői a magyar keresztény történelmi egyházak.
 
Együttműködését, segítségét kérnénk, hogy minél több középiskolás fiatalt tudjunk megszólítani, hogy együtt segíthessünk ott, ahol szükség van rá.

A 72 óra kompromisszum nélkül keretén belül országszerte és határon túl fiatalok csoportjai három napon keresztül - akár pár óra erejéig - teljesítenek közhasznú feladatokat, mint pl. online korrepetálás, szociális segítségnyújtás, intézmények, játszóterek felújítása, erdőtakarítás. 

A szervezők természetesen szem előtt tartják a járványügyi előírásokat, és ennek megfelelően javasolják a feladatok kiválasztását és megvalósítását.

Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörű nyilvánosságot biztosítsunk, láthatóvá téve az ifjúsági közösségekben folyó önkéntes munkát, növelve annak elismertségét és népszerűségét, valamint rámutassunk, mire képesek a fiatalok, ha összefognak.

A 72 órában végzett önkéntes tevékenység Közösségi Szolgálatként is elszámolható. Ennek módjáról honlapunkon olvasható további információ.  

Jelentkezési határidő:

2020. október 7., szerda

További információk és regisztráció a 72ora.hu honlapon olvashatók.
A tavalyi akció kisfilmje itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=hiur9XXGsJM 


A plakát megtekinthető ezen a linken.

Tisztelt Szülők és Gondviselők! Kedves Diákok!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatta intézményünket, hogy iskolánk egy pedagógusa koronavírus tesztje pozitív lett. Így elrendelték a csoportjaiban tanuló diákok és több pedagógus hatósági karanténba vételét.

A koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére szeptember 16-tól, 5 osztályban tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti tanítást rendelt el az EMMI. Részükre a tanítás-tanulás a Google Tanterem alkalmazásban történik.

A digitális munkarend csak az érintett osztályokban, az EMMI megszüntető határozatáig marad érvényben.

A továbbiakban is kérjük az eddig meghozott szigorú egészségügyi intézkedések betartását, hogy megakadályozhassuk a vírus további terjedését iskolánkban.

Kérdés, probléma esetén kérjük forduljanak a tanuló osztályfőnökéhez.

Köszönjük együttműködésüket!

 

Tisztelettel:

Szűcs Attila

intézményvezető

 

A Vetési Albert Gimnázium házirend kiegészítése digitális oktatás elrendelése esetén

A VETÉSI ALBERT GIMNÁZIUM HÁZIREND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS OKTATÁS ELRENDELÉSE ESETÉN

Digitális Házirend

 • A Digitális Házirend időbeli és térbeli hatálya
  • A Digitális Házirend a Vetési Albert Gimnázium Házirendjének a kiegészítése, amely digitális oktatás elrendelése esetén lép hatályba.
  • A Digitális Házirend kötelező érvényű minden, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra a digitális munkarend időtartamára.
  • Előírásai azokra az iskolai, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül történő tevékenységekre vonatkoznak, amelyek az iskola digitális oktatási rendszerében valósulnak meg.
 • A tanulók jogai és kötelezettségei
  • Minden tanulónak joga van arra, hogy tanulmányaihoz, a tanév sikeres teljesítéséhez a digitális oktatás formájában is – az iskolától elvárható kereteken belül – minden segítséget megkapjon.
  • Az oktatási folyamat minden résztvevőjének joga van a - napi szorgalmi idő utáni, a hétvégi és ünnepnapi, valamint a tanítási szünetek idejére szóló - pihenéshez.
  • Digitális, online magatartása, beszéde, megnyilvánulása feleljen meg az igényes köznyelv normáinak.
  • A digitális oktatás folyamán fellépő akadályoztatását annak bekövetkezésekor szaktanárának, osztályfőnökének jeleznie kell.
  • Viselkedésével nem zavarhatja digitális tanulási környezetét, nem sérthet másokat.
  • Tanítási napokon minden tanórára kiterjedően ellenőriznie kell a követelményeket.
 • A Digitális oktatással összefüggő személyiségi jogok, adatvédelmi előírások
  • Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát.
  • Az érintett engedélye és hozzájárulása nélkül senki nem készíthet, továbbíthat, ill. hozhat nyilvánosságra hang- és képfelvételeket, ezeket az iskolai digitális felületre sem töltheti fel.
  • Az online tanórák hang-és képanyagának rögzítése az érintettek engedélye nélkül tilos, beleértve képernyőképek készítését, telefonnal történő rögzítését vagy bármilyen már formában való elmentését.
  • A feltöltött tartalmak, illetve az oktatás keretein belül elhangzottak az iskola szellemi termékét képezik. Ezek további felhasználása kizárólag az érintett felek írásos engedélyével történhet.
 • A digitális oktatás rendje
  • A digitális munkarend keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a Google Tanterem alkalmazásban történik.
  • A KRÉTA e-naplóban kizárólag a folyamatos haladáshoz szükséges tanóra címeket közöljük. A tantárgyi értékelések hivatalos dokumentuma a KRÉTA e-napló.
  • Az iskola vezetősége figyelemmel kíséri a tanítás-tanulás folyamatát.
  • A Classroom rendszerben csoportot kizárólag tanár hozhat létre
  • A digitális munkarend szerinti tanítási idő az iskolai szorgalmi idővel megegyező napokon 8.00-tól 16.00 óráig tart. Az online tanórák egész órakor kezdődnek.
  • A szorgalmi időben a pedagógus előre meghatározott időben kérheti a diák online megjelenését. Amennyiben ez nem lehetséges, a diáknak ezt indoklással együtt jeleznie kell.
  • A tanulás folyamatához a diák saját – illetve a intézménytől kölcsön kapott – eszközt (asztali számítógép, laptop, tablet, okostelefon) használ.
 • A digitális számonkérés rendje
  • A tanulónak a tanár által meghatározott időben és módon – a diák lehetőségeit figyelembe véve - számot kell adni tudásáról.
  • Amennyiben a tanuló határidőre nem készül el a feladatokkal - és ezt kellően nem tudja indokolni - az a tanuló értékelésében megjelenik.
  • Az osztályfőnökök hetente tájékozódnak a szaktanároktól az osztályukba járó gyerekekről, a szaktanárok hetente visszajelzést küldenek az osztályfőnököknek
  • A számonkérések és értékelések rendjét az iskola házirendje szabályozza.
  • Plágium, nem jelölt hivatkozás esetén az értékelés érdemjegye elégtelen.
  • A pedagógus köteles a beadott anyagokról a diáknak visszajelzést adni. Az értékelés szempontjait előzetesen ismertetnie kell.
 • Az online tanórai tanítás rendje
  • A tantárgyi órák idejét lehetőség szerint az órarend szerinti napján szervezzük meg.
  • Az online tanóra időtartama 45 perc. A dupla tanóra 90 perc.
  • Az online órákon a tanulóknak kötelező részt venni, ezekről az órákról való távolmaradás esetére a normál tanítási rendre vonatkozó szabályok érvényesek.
  • A pedagógusok egyéni konzultációs időpontot kezdeményezhetnek előre egyeztetett időpontban, az online órarend lyukasóráiban.

Veszprém, 2020. szeptember 1.

                                                                              Szűcs Attila

                                                                           Intézményvezető

FELHÍVÁS 10-18 ÉVES DIÁKOKNAK

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ | 2020. szeptember

Tisztelt Intézményvezető!

Engedje meg, hogy olyan programot ajánljak a figyelmébe, amely iskolájuk diákjai és tanárai, valamint a szülők számára érdekes lehet!

Kép - betöltése biztonságos

A MOL Tehetségtámogató Program várja azoknak a 10-18 év közötti fiataloknak a pályázatát, akik jó eredményekkel már bizonyították tehetségüket, de további fejlődésükhöz anyagi támogatásra van szükségük. Segítünk, hogy ezek a diákok elérhessék céljaikat!

Mire lehet pályázni?

eszközvásárlásra

útiköltségre

egyéb költségekre

Az online pályázatok benyújtási határideje: 2020. szeptember 30.

Bővebb információ:

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
Kérem, ossza meg a pályázati lehetőség Facebook posztját szülői- és diákfórumokon!
Levelezőlistákra ezt a linket továbbítsa: https://molalapitvany.hu/cikk/muveszet-tudomany

Köszönettel és üdvözlettel:

Gáborné Haáz Andrea ügyvezető

MOL Alapítvány

AJIV 2020 donto 2

A 2020/2021. évi országos XXVII. Arany János Irodalmi Verseny döntőjében
a 10. A osztály tanulói szép eredményt értek el.
Rácz Enikő Anna és Schlenker Nikolett 15. és 16. helyezéssel bronzdiplomás minősítést szereztek, Csidei Rebeka 28. helyezettként végzett.
A döntő helyszíne, időpontja: Tata, 2020. szeptember 4–6.
Felkészítő tanára: dr. Kocán Béla.
Bővebben itt: http://www.eotvos-tata.sulinet.hu/versenyek/AJIverseny/AJIverseny.htm

Jelentkezés a délutáni sportfoglalkozásokra 2020. szeptember 11-én (pénteken) nagyszünetben az aulában!
A végzősöknek is kötelező választani akkor is, ha első félévben táncolnak!

dokumentumok icon
Délutáni sportfoglalkozások összesítő táblázata 2020/2021. tanév

dokumentumok icon
Tájékoztató túrázási lehetőségekről 2020/2021. tanév

dokumentumok icon

Igazolás órarenden kívüli heti két tanóra külső sportegyesületben teljesítéséről

 

A tanévnyitó tájékoztatóról készült képek
megtekinthetőek itt: Galéria