Menza befizetés a 46-os tanári szobában
2021. szeptember 7-8. (kedd-szerda) 10.30-12.00, 12.30-14.00
 

 

 1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 3. A szülő/gondviselő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. Kérjük, hogy az NNI eljárásrendje alapján gondoskodjanak a háziorvos értesítéséről.
 4. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 5. Belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező.
 6. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 7. Az intézményben tartózkodás során mellőzni kell a szoros testi kontaktust, valamint a hagyományos üdvözlési formákat (pl. kézfogás, ölelés).
 8. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek, vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.
 9. Az órarend elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra legyen szükség.
 10. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.
 11. A helyiségek ablakait – az időjárás és a környező forgalom függvényében – lehetőség szerint nyitva kell tartani.
 12. A tanterem tanóra utáni szellőztetésére ügyelünk.
 13. Különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben a higiéniai szabályok betartása.. A mosdók kizárólag rendeltetés céljára használhatók. Itt a fertőtlenítést szappanos kézmosással és papírtörlő használatával biztosítjuk.
 14. Étkezés előtt és után mindenki kiemelt figyelmet fordítson az alapos kézmosásra.
 15. A szülői értekezleteket a járványügyi előírások betartása mellett, tartjuk meg. Amennyiben lehetséges,az információkat e-mail-ben, illetve a KRÉTA-rendszerben juttatjuk el a szülőkhöz/gondviselőkhöz.
 16. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
 17. A tanulói hiányzások tekintetében, a járványhelyzetre általánosan kért szülői igazolás esetén, az intézményvezető hatáskörében az alábbi mérlegelés alá esnek:
  • Az intézményben vannak-e igazoltan fertőzöttek, fennáll-e a tanuló megfertőződésének reális veszélye
  • a tanulónak az iskolában való jelenléte, illetve az oda- és visszajutás során mennyire biztosított a fertőzés megelőzése
  • az esetleges megfertőződésnek milyen hatása lehet a tanulóra és a vele egy háztartásban élő személyek
  • a tanulóra és családjára nézve az érintett gyermek otthonmaradása, vagy az iskolába járása nyújt nagyobb biztonságot a megfertőződéssel szemben
  • a tanuló életkorára tekintettel biztosítható-e felügyelete az iskolából való távolmaradás alatt
 18. Amennyiben egy tanulónál vagy pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és kapcsolatba kell lépni telefonon az iskolaegészségügyi orvossal/védőnővel, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyűt és maszkot kell viselnie.A háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID–19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 19. Az intézmény dolgozóinak a helyi intézkedési terv betartásával kapcsolatos kéréseit minden tanulónak be kell tartani.

Veszprém, 2021.09.01.

2020. szeptember 1-jén az első tanítási nap az iskolarádión keresztül sugárzott tanévnyitó műsorral indul reggel 8 órakor (ünnepélyes tanévnyitót nem tartunk). A nap folyamán az egyes évfolyamoknak (időjárástól függően) a díszudvaron vagy a tornacsarnokban iskolagyűlést tartunk beosztás szerint.


Mivel a közösségi terekben a maszk használata kötelező, így kérjük,
a maszkotokat ne felejtsétek otthon, valamint az épületbe már maszkban lépjetek be.

Kérjük az osztályokat az alábbi bejáratokon keresztül közelítsék meg az osztálytermeket.

7.30-ig a főbejáraton jön be mindenki.
7.30-tól 8.00-ig tagozatonként: 

A osztály: Főbejárat

B osztály: Déli bejárat (parkoló felől)

C osztály: Északi bejárat (József Attila szobor felől)

D osztály: Főbejárat

Osztály

Osztályfőnök

Terem

9.kny/A

Dr Kocán Béla

57.

9.ny/B

Juhász Orsolya

58.

9.kny/C

Molnár Enikő

33.

9.ny/D

Czuppon Anett

43.

9.B

Resch Lajos

29.

9.D

Kovács Tamás

24.

11.B

Csepelyné Gáncs Judit

44.

Kérjük a gimnáziumi bizonyítványokat visszahozni, a nyelvi előkészítő évfolyam tanulói az általános iskolai bizonyítványt valamint a születési anyakönyvi kivonatról készült másolatot hozzák magukkal!

Kérjük a szülőket, hogy az első tanítási napon az intézménybe ne lépjenek be, valamint számukra a titkársági ügyintézés is szünetel!

A Vetési Albert Gimnázium járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési tervét az alábbi linken érhetik el:

dokumentumok icon

Intézkedési terv

 dokumentumok icon

Terembeosztás 2020/2021. tanév

 

A Vetési Albert Gimnáziumban volt tanár nyugdíjazásáig. 1975-ben jött Erdélyből, de Győrben született. A történelem kereke úgy forgott, hogy a szüleinek el kellett jönniük, ám a nővére Győrben maradt. Bábán Ferenccel beszélgettem, aki most verseit rendezi kötetbe.

A "Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma kiírta a 2020/2021. tanulmányi évre vonatkozó pályázatát.

Középfokú oktatási intézmények tanulói esetén azon tanulóhoz, aki Veszprém Megyei állandó lakos, köznevelési intézménnyel a 2020/2021. tanévben tanulói jogviszonyban álló, magyar állampolgár, és tanulmányi eredményük eléri vagy meghaladja a 3,50-et.

A pályázati kiírás és mellékletei az Alapítvány honlapjáról letölthetők, ahol további információkat is találnak.

A pályázat beküldési határideje 2020. szeptember 20.

 

attention iconTisztelt Szülő!
Az alábbiakban szeretnénk a menza igénybevételével kapcsolatban tájékoztatást adni:

A Vetési Albert Gimnáziumban a diákétkeztetés feladatát a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el.

A diákok a Veszprémi Középiskolai Kollégium éttermében tudják igénybe venni az étkezést, mely gyalogosan a gimnáziumtól 2 percre található. Az étteremnek saját konyhája van. Ebédelni tanítási napokon 11.30-tól 15.30 óráig lehet az étkezési jegy leadásával. Általában két menüből lehet választani a helyszínen. Az egész havi étlap megtekinthető a hungast.hu oldalon.

Kedves Diákjaink!

Felhívjuk figyelmeteket, hogy két lehetőség is van közösségi szolgálatot teljesíteni a gimnázium könyvtárában.

 • a tankönyvosztásban augusztus 5-én 10 órától, és utána egész hónapban minden munkapon 9-13 óráig lehet segíteni,
 • a selejtezésben, adatrögzítésben júliusban szerda-csütörtök-pénteken 9-13 óra között lehet közreműködni.

Jelentkezni lehet a könyvtár e-mail címén: konyvtar[kukac]vetesi.hu.

Pálfi Beáta

könyvtáros-tankönyvfelelős

 

Oklevel logo ikon2019. szeptemberében kezdtük el szervezni a kéthetes külföldi nyelvtanulási programot, mely a kialakult járványhelyzet miatt sajnos az idei évben elmaradt. Reméljük, a következő tanévben lesz lehetőség ezt a nyelvtanulási formát megvalósítani.

A természettudományi munkaközösség vezetője, gimnáziumunk Ranolder-díjas biológia-kémia szakos tanára Likerné Pucsek Rózsa kezdeményezésére iskolánk csatlakozott „A Világ Legnagyobb Tanórája” nevet viselő kezdeményezéshez. A 11.B osztály emelt biológia képzésben részt vevő diákjai olyan problémákkal foglalkoztak, mint az állatok védelme és a biodiverzitás.