1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

 3. A szülő/gondviselő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. Kérjük, hogy az NNI eljárásrendje alapján gondoskodjanak a háziorvos értesítéséről.

 4. Az iskolába a tanulók csak az osztály részére kijelölt bejáraton léphetnek be, és azon keresztül távozhatnak.
  7.30-ig a főbejáraton jön be mindenki.
  7.30-tól 8.00-ig tagozatonként (C – stúdió, B – déli bejárat (parkoló felől), A, D – főbejárat)
  8.00-tól a főbejáraton jön be mindenki.

 5. Kérjük a hozzátartozókat az iskola teljes területén maszk, viselésére.

 6. Belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező.

 7. A közösségi terekben lehetőség szerint 1,5 méter védőtávolságot kell tartani. A könyvtár előtti lépcső csak felfelé használható.

 8. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk, vagy az orrot és a szájat eltakaró ruházat (kendő/sál) viselése lehetséges, de nem kötelező.

 9. Az iskola épületében a tantermeken kívül a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

 10. Az intézményben tartózkodás során mellőzni kell a szoros testi kontaktust, valamint a hagyományos üdvözlési formákat (pl. kézfogás, ölelés).

 11. A tantermekben a padokat, székeket átrendezni tilos. csak a tanár irányításával rendezhetők át. A tanóra végén a tantermet vissza kell rendezni.

 12. A testnevelésórákat – az időjárás függvényében – lehetőség szerint a szabad levegőn kell megtartani. Az időjárásnak megfelelő sportruházatról a szülőnek/ gondviselőnek kell gondoskodnia.

 13. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek, vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.

 14. Az órarend elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra legyen szükség.

 15. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.

 16. A helyiségek ablakait – az időjárás és a környező forgalom függvényében – lehetőség szerint nyitva kell tartani.

 17. A kijelölt felelős feladata a tanterem tanóra utáni szellőztetése.

 18. Különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben a higiéniai szabályok betartása. Egy mosdóban egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat. A mosdók kizárólag rendeltetés céljára használhatók. Itt a fertőtlenítést szappanos kézmosással és papírtörlő használatával biztosítjuk.

 19. Étkezés előtt és után mindenki kiemelt figyelmet fordítson az alapos kézmosásra.

 20. Az intézmény udvarán és külső környezetében maszk viselése ajánlott, s emellett a 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

 21. Mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos a diákok csoportosulása.

 22. A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett, kizárólag szükséges esetben tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, az információkat e-mail-ben, illetve a KRÉTA-rendszerben juttatjuk el a szülőkhöz/gondviselőkhöz.

 23. Kérjük a szülőket/gondviselőket a személyes ügyintézés lehetőség szerinti mellőzésére. A személyes ügyintézés előzetes időpont-egyeztetés alapján történik.

 24. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 25. Amennyiben egy tanulónál vagy pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és kapcsolatba kell lépni telefonon az iskolaegészségügyi orvossal/védőnővel, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyűt és maszkot kell viselnie.

  A háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID–19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 26. Fertőzéssel érintett intézmény esetén az EMMI és az NNK vizsgálata alapján az Operatív Törzs dönt a digitális munkarend elrendeléséről, illetve annak megszüntetéséről. A tanulók a tantermen kívüli (digitális) munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 27. A digitális munkarend bevezetésétől érvényes intézményi szabályok önálló szabályzatban jelennek meg.

 28. Az intézmény dolgozóinak a helyi intézkedési terv betartásával kapcsolatos kéréseit minden tanulónak be kell tartani.

2020. szeptember 1-jén az első tanítási nap az iskolarádión keresztül sugárzott tanévnyitó műsorral indul reggel 8 órakor (ünnepélyes tanévnyitót nem tartunk). A nap folyamán az egyes évfolyamoknak (időjárástól függően) a díszudvaron vagy a tornacsarnokban iskolagyűlést tartunk beosztás szerint.


Mivel a közösségi terekben a maszk használata kötelező, így kérjük,
a maszkotokat ne felejtsétek otthon, valamint az épületbe már maszkban lépjetek be.

Kérjük az osztályokat az alábbi bejáratokon keresztül közelítsék meg az osztálytermeket.

7.30-ig a főbejáraton jön be mindenki.
7.30-tól 8.00-ig tagozatonként: 

A osztály: Főbejárat

B osztály: Déli bejárat (parkoló felől)

C osztály: Északi bejárat (József Attila szobor felől)

D osztály: Főbejárat

Osztály

Osztályfőnök

Terem

9.kny/A

Dr Kocán Béla

57.

9.ny/B

Juhász Orsolya

58.

9.kny/C

Molnár Enikő

33.

9.ny/D

Czuppon Anett

43.

9.B

Resch Lajos

29.

9.D

Kovács Tamás

24.

11.B

Csepelyné Gáncs Judit

44.

Kérjük a gimnáziumi bizonyítványokat visszahozni, a nyelvi előkészítő évfolyam tanulói az általános iskolai bizonyítványt valamint a születési anyakönyvi kivonatról készült másolatot hozzák magukkal!

Kérjük a szülőket, hogy az első tanítási napon az intézménybe ne lépjenek be, valamint számukra a titkársági ügyintézés is szünetel!

A Vetési Albert Gimnázium járványügyi készenlét idején alkalmazandó intézkedési tervét az alábbi linken érhetik el:

dokumentumok icon

Intézkedési terv

 dokumentumok icon

Terembeosztás 2020/2021. tanév

 

A Vetési Albert Gimnáziumban volt tanár nyugdíjazásáig. 1975-ben jött Erdélyből, de Győrben született. A történelem kereke úgy forgott, hogy a szüleinek el kellett jönniük, ám a nővére Győrben maradt. Bábán Ferenccel beszélgettem, aki most verseit rendezi kötetbe.

A "Varázspálca a Veszprém Megyei Gyermekekért" Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma kiírta a 2020/2021. tanulmányi évre vonatkozó pályázatát.

Középfokú oktatási intézmények tanulói esetén azon tanulóhoz, aki Veszprém Megyei állandó lakos, köznevelési intézménnyel a 2020/2021. tanévben tanulói jogviszonyban álló, magyar állampolgár, és tanulmányi eredményük eléri vagy meghaladja a 3,50-et.

A pályázati kiírás és mellékletei az Alapítvány honlapjáról letölthetők, ahol további információkat is találnak.

A pályázat beküldési határideje 2020. szeptember 20.

 

attention iconTisztelt Szülő!
Az alábbiakban szeretnénk a menza igénybevételével kapcsolatban tájékoztatást adni:

A Vetési Albert Gimnáziumban a diákétkeztetés feladatát a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet látja el.

A diákok a Veszprémi Középiskolai Kollégium éttermében tudják igénybe venni az étkezést, mely gyalogosan a gimnáziumtól 2 percre található. Az étteremnek saját konyhája van. Ebédelni tanítási napokon 11.30-tól 15.30 óráig lehet az étkezési jegy leadásával. Általában két menüből lehet választani a helyszínen. Az egész havi étlap megtekinthető a hungast.hu oldalon.

Kedves Diákjaink!

Felhívjuk figyelmeteket, hogy két lehetőség is van közösségi szolgálatot teljesíteni a gimnázium könyvtárában.

 • a tankönyvosztásban augusztus 5-én 10 órától, és utána egész hónapban minden munkapon 9-13 óráig lehet segíteni,
 • a selejtezésben, adatrögzítésben júliusban szerda-csütörtök-pénteken 9-13 óra között lehet közreműködni.

Jelentkezni lehet a könyvtár e-mail címén: konyvtar[kukac]vetesi.hu.

Pálfi Beáta

könyvtáros-tankönyvfelelős

 

Oklevel logo ikon2019. szeptemberében kezdtük el szervezni a kéthetes külföldi nyelvtanulási programot, mely a kialakult járványhelyzet miatt sajnos az idei évben elmaradt. Reméljük, a következő tanévben lesz lehetőség ezt a nyelvtanulási formát megvalósítani.

A természettudományi munkaközösség vezetője, gimnáziumunk Ranolder-díjas biológia-kémia szakos tanára Likerné Pucsek Rózsa kezdeményezésére iskolánk csatlakozott „A Világ Legnagyobb Tanórája” nevet viselő kezdeményezéshez. A 11.B osztály emelt biológia képzésben részt vevő diákjai olyan problémákkal foglalkoztak, mint az állatok védelme és a biodiverzitás. 

Titkárság

Szerdánként 8 és 13 óra között

Azok a diákok, akik nem vették át középiskolai bizonyítványukat, illetőleg a díjazásban részesült tanulók díjaikat szerdánként 8 és 13 óra között a titkárságon átvehetik.

Vezetői ügyelet

2020. június 24. Szántai Erzsébet, intézményvezető
2020. július 1. Glatzné Gyömörei Irén, intézményvezető-helyettes (e-mail ügyelet)
2020. július 8. Glatzné Gyömörei Irén, intézményvezető-helyettes
2020. július 15. Simon Zsolt, intézményvezető-helyettes (e-mail ügyelet)
2020. július 22. Simon Zsolt, intézményvezető-helyettes
2020. július 29. Lakóné Adonyi Krisztina, intézményvezető-helyettes (e-mail ügyelet)
2020. augusztus 5. Lakóné Adonyi Krisztina, intézményvezető-helyettes
2020. augusztus 12. Simon Zsolt, intézményvezető-helyettes (e-mail ügyelet)
2020. augusztus 19. Szántai Erzsébet, intézményvezető