porno filme porno filme porno xnxx porno

            

Az idei tanévben négy osztályunkból összesen 121 diák tett érettségi vizsgát a Vetési Albert Gimnáziumban. A módosított vizsgaszervezési előírások értelmében szóbeli érettségi vizsgát csak az írásbeli vizsga letétele alól mentességben részesülő, illetőleg a testnevelés és célnyelvi civilizáció tantárgyakból érettségizők tettek. Ennek értelmében még nagyobb súlya és fontossága volt az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítménynek.

A középszintű írásbeli érettségi vizsgákon a kürülmények okozta megpróbáltatások ellenére is kiemelkedő teljesítményt hoztak diákjaink (matematika 78,64%, magyar nyelv és irodalom 78,57%, történelem 75,65%, angol nyelv 87,88%, német nyelv 81,81%), kitűnő érettségi vizsgát tett 23 diákunk.

A 121 végzős diákunk közül 107 diák (88,42%) szerzett gimnáziumi évei alatt komplex nyelvvizsgát első nyelvből, és 81 diákunk (66,94%) komplex nyelvvizsgával rendelkezik második nyelvből.

icon arrow 1 A bizonyítványosztásról Csík Andrea tanárnő készített képeket, melyek megtekinthetők itt: Galéria

icon arrow 1 A gimnáziumi díjakban részesült diákok valamint az elismerő oklevélben részesült diákok neveit a bővebben linkre kattintva olvashatják.

 

HM kituntetesA Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány minden évben olyan személynek ítéli oda az Aurélien Sauvageot-ról elnevezett emlékérmet, aki a tanórák megtartásán túl is sokat tett a francia kultúra megismertetéséért Magyarországon.

Idén iskolánk francia lektora, Mathieu Houdayer lett a kiválasztott.

Szívből gratulálunk!

 

Ko PalKő Pál 1941. június 2-án született Perespusztán (Heves, Jászszentandrás) Macky Béla és Pataki Terézia gyermekeként. 1963–68 között végezte el a Magyar Képzőművészeti Főiskolát, ahol Somogyi József tanítványa volt.

1955-ben a jászszentandrási katolikus templomba stációképeket készített. 1963 óta kiállító művész. 1978-tól a Magyar Képzőművészeti Főiskola tanára, 1990 óta tanszékvezetője, 1990–1991 között docense, 1991-től egyetemi tanára, 1992–1995 között rektorhelyettese volt.

1986 óta a hevesi művésztelep vezetője. 1990–1995 között a Kossuth-díj valamint a Széchenyi-díj Bizottságának tagja volt. A Samu Géza Alapítvány kuratóriumának elnöke, 1993–96 között a Magyarok Világszövetsége Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságának elnöke, a Berzsenyi Dániel Társaság elnökségi tagja, 1995 óta a Magyar Művészeti Akadémia tagja, 1996 óta a Lyukasóra képzőművészeti rovatvezetője volt. 2001-ben Párizsban életmű-kiállítása nyílt.

Az 1970-es évek közepéig főleg színesen festett pop-art faszobrokat készített. Későbbi stílusa egyre inkább visszanyúlt a magyar fafaragás hagyományaihoz. Ő készítette Mohácson a történelmi emlékhely rendezési koncepcióját, továbbá többek között ő alkotta meg a Magyarok Nagyasszonya kápolna kődomborműveit a Vatikánban.

A Vetési Albert oltárkő nevű alkotása a gimnázium előterében található.

 

Kedves felvételt nyert diákok! Kedves szülők!

 • Az általános iskolák minden végzős tanuló szülőjének/törvényes képviselőjének – amennyiben nem rendelkeznek gondviselői belépési jogosultsággal – legenerálják a KRÉTA rendszerhez való belépési jogosultságukat.
 • A nyolcadikos év végi bizonyítvány digitalizált változatát az általános iskola június 15-e után a gondviselő részére eljuttatja, melyet kérünk a Krétába (e-Ügyintézéskor) feltölteni beiratkozás során.
 • Amennyiben a tanuló személyi igazolványának, lakcímkártyájának és születési anyakönyvi kivonatának digitalizálását nem tudják megoldani, akkor a diák azokat 2020. szeptember 1-jén személyesen is bemutathatja.
 • A diák NEK azonosító adatlapját személyesen NEM szükséges behozni, kérjük digitalizált formában (fénykép is lehet) a novotny.judit[kukac]vetesi.hu e-mail címére a leendő tagozat (pl. biológia, stb.) megjelölésével elküldeni.

Beiratkozás a KRÉTA rendszeren keresztül

A 2020/2021. tanévre lehetőségük van elektronikusan beiratkozni 2020. június 15-22. éjfél között. A KRÉTA rendszeren keresztül azok a szülők, gondviselők is be tudják iratni gyermeküket gimnáziumunkba, akik az általános iskolában nem használták a KRÉTA rendszert!

icon arrow 1 Az elektronikus beiratkozásról részletes leírást itt olvashat.

A gimnázium háromféleképpen reagálhat a benyújtott kérelemre:

 • „Tudomásul veszem” döntés esetében a személyes megjelenésre a beiratkozáskor nincs szükség, a tanév első napján lehetőségük van a dokumentumok személyes bemutatására.
 • „Hiánypótlásra visszaküld” döntés esetében kérjük, hogy mielőbb pótolják a hiányzó dokumentumot (főleg a 8. évvégi bizonyítvány esetében).
 • „Elutasít” döntés olyan esetben fordulhat elő, ha felvételi eljárás során a KIFIR adatai alapján a tanuló bekerült a felvettek listájába, azonban nincs meg az a feltétel, ami alapján az iskolába beiratkozhat. Ugyanis addig nem iratkozhat be a tanuló, ameddig a 8. osztályos bizonyítványban nem szerepel az, hogy minden tantárgyból teljesítette a tanév követelményeit.

Kérjük, ezt a lehetőséget válasszák!

Beiratkozás személyesen

Amennyiben nincs lehetősége az elektronikus beiratkozásra, illetőleg június 22-ig nem sikerül megoldani, úgy 2020. június 24-én 8.00 és 14.00 között megteheti személyesen a gimnáziumban. Időpont egyeztetés céljából kérjük, a titkarsag[kukac]vetesi.hu e-mail címre küldött üzenetben jelezzék ezt a szándékukat.

 • A személyes beiratkozáshoz szükségesek:
  a beiratkozáson a diáknak és törvényes képviselőinek is meg kell jelenniük,
 • a beiratkozáshoz be kell hozni a diák személyi igazolványát, a lakcímkártyáját, a születési anyakönyvi kivonatát valamint általános iskolai bizonyítványát,
 • amennyiben már rendelkezésre áll a diák NEK azonosító lapja. Amennyiben az adatlap még nem áll rendelkezésre, akkor azt digitalizált formában (fénykép is lehet) a novotny.judit[kukac]vetesi.hu e-mail címére a leendő tagozat (pl. biológia, stb.) megjelölésével elküldeni.

 

A Vetési Albert Gimnázium azonnali belépéssel karbantartó munkatársat keres.
Napi munkaidő: 6 -14h.
Előnyt jelent:
- a karbantartói tapasztalat
- villany- és vízvezetékszerelési ismeretek.
Jelentkezni Szántai Erzsébet intézményvezetőnél a +36 88/560-680-as telefonszámon a 1241-es melléken.

 

attention iconKedves Diákok!

A 2019/2020. tanév zárását érintően az alábbi dátumokra hívjuk fel a figyelmeteket:

 • 2020. június 11. - a 12.A és 12.B osztályok szóbeli vizsgája, gimnáziumi és érettségi bizonyítványok, OKTV oklevelek és iskolai díjak átadása.
 • 2020. június 12. - a 12.C és 12.D osztályok szóbeli vizsgája, gimnáziumi és érettségi bizonyítványok, OKTV oklevelek és iskolai díjak átadása.
 • 2020. június 12. - Év végi osztályzatok lezárása.
 • 2020. június 16. - Az év végi osztályzatok a KRÉTA rendszerben megtekinthetőek.
 • 2020. június 22. - Bizonyítványosztás (a diákok megjelenése fakultatív!)

Bizonyítványosztás

 • Helye: tornacsarnok, szektoronként egy osztály
 • Ideje: 2020. június 22. (hétfő)
 • A diákok megjelenése fakultatív!
 • A tanulók a bejárattól egyenesen a csarnokba mennek. Az évfolyam tanulói egyszerre érkezzenek meg! 
 • A tanévzárón az iskolai ünneplő öltözet viselése kötelező! 

Évfolyamonkénti időpontok:

9.00 - nyelvi előkészítő évfolyam

11.00 - 9. évfolyam

13:00 - 10. évfolyam

15.00 - 11. évfolyam

 

  TRIANON - 100  

 

„Trianon árnyékában élve feledjünk el minden személyi sérelmet, pártoskodást és nyújtsunk testvérkezet mindenkinek, aki szívében és szándékában magyar még, még akkor is, ha nézeteink sok mindenben nem egyeznek.” Wass Albert

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

2010. óta az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon a Nemzeti Összetartozás Napja, amely minden évben iskolai megemlékezés is.

Idei műsorunkat itt érhetik el: