1. A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

 2. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

 3. A szülő/gondviselő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn. Kérjük, hogy az NNI eljárásrendje alapján gondoskodjanak a háziorvos értesítéséről.

 4. Az iskolába a tanulók csak az osztály részére kijelölt bejáraton léphetnek be, és azon keresztül távozhatnak.
  7.30-ig a főbejáraton jön be mindenki.
  7.30-tól 8.00-ig tagozatonként (C – stúdió, B – déli bejárat (parkoló felől), A, D – főbejárat)
  8.00-tól a főbejáraton jön be mindenki.

 5. Kérjük a hozzátartozókat az iskola teljes területén maszk, viselésére.

 6. Belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező.

 7. A közösségi terekben lehetőség szerint 1,5 méter védőtávolságot kell tartani. A könyvtár előtti lépcső csak felfelé használható.

 8. A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk, vagy az orrot és a szájat eltakaró ruházat (kendő/sál) viselése lehetséges, de nem kötelező.

 9. Az iskola épületében a tantermeken kívül a szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

 10. Az intézményben tartózkodás során mellőzni kell a szoros testi kontaktust, valamint a hagyományos üdvözlési formákat (pl. kézfogás, ölelés).

 11. A tantermekben a padokat, székeket átrendezni tilos. csak a tanár irányításával rendezhetők át. A tanóra végén a tantermet vissza kell rendezni.

 12. A testnevelésórákat – az időjárás függvényében – lehetőség szerint a szabad levegőn kell megtartani. Az időjárásnak megfelelő sportruházatról a szülőnek/ gondviselőnek kell gondoskodnia.

 13. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről, adott esetben nagyobb termek, vagy egyéb rendelkezésre álló helyiségek bevonásával.

 14. Az órarend elkészítésénél figyelembe vettük, hogy minél kevesebb teremváltásra legyen szükség.

 15. Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végzünk.

 16. A helyiségek ablakait – az időjárás és a környező forgalom függvényében – lehetőség szerint nyitva kell tartani.

 17. A kijelölt felelős feladata a tanterem tanóra utáni szellőztetése.

 18. Különösen fontos a mosdókban és az öltözőkben a higiéniai szabályok betartása. Egy mosdóban egyszerre maximum 5 fő tartózkodhat. A mosdók kizárólag rendeltetés céljára használhatók. Itt a fertőtlenítést szappanos kézmosással és papírtörlő használatával biztosítjuk.

 19. Étkezés előtt és után mindenki kiemelt figyelmet fordítson az alapos kézmosásra.

 20. Az intézmény udvarán és külső környezetében maszk viselése ajánlott, s emellett a 1,5 méteres védőtávolságot be kell tartani.

 21. Mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt tilos a diákok csoportosulása.

 22. A szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett, kizárólag szükséges esetben tartjuk meg. Amennyiben lehetséges, az információkat e-mail-ben, illetve a KRÉTA-rendszerben juttatjuk el a szülőkhöz/gondviselőkhöz.

 23. Kérjük a szülőket/gondviselőket a személyes ügyintézés lehetőség szerinti mellőzésére. A személyes ügyintézés előzetes időpont-egyeztetés alapján történik.

 24. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, s erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak tekintjük. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül, a részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.

 25. Amennyiben egy tanulónál vagy pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, és kapcsolatba kell lépni telefonon az iskolaegészségügyi orvossal/védőnővel, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.

  A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyűt és maszkot kell viselnie.

  A háziorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID–19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, kötelessége az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.

  A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.

 26. Fertőzéssel érintett intézmény esetén az EMMI és az NNK vizsgálata alapján az Operatív Törzs dönt a digitális munkarend elrendeléséről, illetve annak megszüntetéséről. A tanulók a tantermen kívüli (digitális) munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.

 27. A digitális munkarend bevezetésétől érvényes intézményi szabályok önálló szabályzatban jelennek meg.

 28. Az intézmény dolgozóinak a helyi intézkedési terv betartásával kapcsolatos kéréseit minden tanulónak be kell tartani.