Kedves érdeklődő diákok!

December 3-án csütörtökön a nagyszünetben az aulában ismét kísérlet Fellenbeck Dáviddal. Az előző kérdéssor megoldásait és a pontverseny aktuális állását itt tekinthetitek meg. Szeretettel várunk Benneteket!

Válaszok a november 19-ei kísérlethez:

1.)    Mekkora a szén-dioxid relatív sűrűsége a levegőhöz viszonyítva? Számítsd ki! (Nézz utána, mekkora a levegő átlagos moláris tömege? )(3p)

ϱ r = M (co2) / M (levegő) = 44 g/mol / 29 g/mol = 1,517

2.)    Írd fel a szódabikarbóna és az ecetsav reakciójának egyenletét! (2p)

NaHCO3 + CH3COOH → CH3COONa  + CO2  +  H2O

3.)    Miért gyújtható meg a gyertya „füstje”? (2p)

A füst elgőzölgött, de még el nem égett viaszszemcséket tartalmaz. Amikor a lángot a füstbe tartjuk, ez „gyújtózsinórként” levezeti a lángot a kanóchoz, és újra meggyújtja a gyertyát.

4.)    Miért emelkedett meg a víz szintje a mérőhengerben, miután elaludt a gyertya? (3p)

Az elhasznált O2 helyére CO2 került.

A  keletkező CO2 „oldódott” a vízben, így a mérőhengerben vákuum keletkezett, hiszen azonos térfogatban kevesebb gáz lett, így a nyomás csökkent.

5.)    Milyen a levegő térfogat%-os összetétele? (2p)

légkör főbb alkotórészei: nitrogén 78,09%, oxigén 20,93%, argon 0,93%, egyéb (nemes)gázok 0,002%-a a térfogatnak. Tartalmaz nyomgázokat is (melyek a levegő azon összetevői, melyeket csak nyomokban találunk meg) , például  szén-dioxidotmetántvízgőztnemesgázokat.

6.)    Kémiailag milyen anyag a gyertya? (1p)

Viasz, faggyú vagy paraffin.

7.)    Melyik az a természetben előforduló folyamat, amely során éppen a szén-dioxid használódik el és oxigén keletkezik? (1p) Írd fel a rendezett egyenletét! (2p)

A fotoszintézis.     6 CO2  +  6 H2O  → C6H12O6  +  6 O2

8.)    Mekkora térfogatú, 101,3 kPa nyomású, 22 0C-os szén-dioxid gáz keletkezik 1,6 g oktán égésekor? (5p)

C8H18  +   12,5 O2  →  8 CO2  +  9 H2

1 mól, azaz 114g oktán égésekor  8 mól CO2 keletkezik, akkor 1,6 g oktán égésekor:

1,6 / 114 x 8 = 0,1123 mól.

pV = nRT      →  V = nRT/p =  ( 0,1123 mol x 8,314 J /K x mol x 295 K ) / 101,3 kPa = 2,72 dm3

név/jelige

2015. 09. 10.

    (12p)

2015. 09. 17.

       

(14p)

2015. 09. 24.

       

 (12p)

2015. 10. 01. – 10.08.  

(15p)

2015. 10.15.

   

  (14p)

2015. 11. 05.

 

 (15p)

2015.

11. 12.

2015.

11. 19.

eddig összesen

Lee

10 p

9 p

8 p

15 p

8,5 p

14,5 p

11,5 p

20 p

96,5 p

Nyulis

8 p

9,5 p

7 p

13,5 p

12 p

15 p

17 p

19 p

101 p

Osváth B.

10,5 p

6,5 p

10 p

11,5 p

9,5 p

12,5 p

9 p

-

69,5 p

evermore

7  p

9 p

8,5 p

13 p

13,5 p

-

-

-

51 p

Árvácska

2 p

-

-

-

 -

-

-

-

2 p

Cilinderes

7 p

-

-

-

 -

-

-

-

7 p

Danka Benedek

-

5 p

8 p

11,5 p

11 p

-

-

-

35,5 p

Csillag Dávid

-

-

8,5 p

-

 -

12 p

-

-

20,5 p