A közösségi szolgálat teljesítéséhez nyújthat segítséget a Nagykőrös Városi Önkormányzat által meghirdetett Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor titkai" mottójú országos pályázat. A pályázat fővédnöke Dr. Kövér László úr, a Magyar Országgyűlés Elnöke, továbbá kiemelt támogatója Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter úr is. A pályázati kiírás értelmében a pályázók köre a magyarországi középiskolában tanuló diákok. A pályázat célja tartalma, olyan emberek felkutatása, akik élő, hiteles kortanúkként mondhatják el a kuláküldözés és a téeszesítés valós folyamatait. A pályázati kiírás és annak szükséges mellékletei közvetlenül elérhetőek a www.nagykoros.hu/cikkek/20150915 internetcímen.