Tisztelt Szülők és Gondviselők! Kedves Diákok!

04.28-tól több internetes oldalon jelent meg cikk iskolánk egy végzős osztálya tablójának grafikai hátteréről, mely 04.30-án jutott a tantestület tudomására.

Iskolánk tantestülete nem járul hozzá a tablókép nyilvánosságához, mivel az súlyosan sérti a közerkölcsöt, iskolánk jó hírét, etikai normáit, valamint a tablón szereplők személyiségi jogait.

A további teendőket az érettségire tekintettel végezzük. Ezekben a napokban a legfontosabb a zavartalan körülmények biztosítása minden végzős diák számára.

Szűcs Attila

intézményvezető