porno filme porno filme porno xnxx porno

Tisztelt Szülő!

A gimnázium házirendje értelmében "tájékoztató füzetbe írt szülői engedéllyel (a szülő felelősségére) a 11. és 12.-es diák lyukas óráin az épületet csak indokolt esetben hagyhatja el. (Ehhez elengedhetetlen, hogy órarendjét tartalmazza a tájékoztató füzet.)" Mivel e tanévtől tájékoztató füzetet nem használunk, így a szülő az alább írt módokon tud eljárni:

1. A Kréta rendszer e-Ügyintézés modulját használva a "Tanulói felmentésre, mentességre szolgáló gondviselői kérelem benyújtása" kérelem beadásával, jelölve, hogy melyik tantárgy órái alatt léphet ki a diák az intézményből ("A tantárgy tanórájának látogatásának felmentése") Értelm szerűen ez lyukas órák esetében nem használható.

2. Az osztályfőnöknek írt e-mail üzenettel, mely tartalmazza a diák nevét, osztályát, valamint azokat az órákat, melyeken a tanuló az iskolát elhagyhatja (tantárgy neve, mely látogatása alól felmentést kapott, vagy lyukas óra például hétfő 4. óra).

Fontos, hogy mindenképpen juttassanak el egy igazolványképet az osztályfőnök e-mail címére, vagy az e-Ügyintézésben csatolják a kérelemhez!

A kérelmek leadási határideje: 2020. szeptember 18. A kilépőkártyák gyártása ezután kezdődik meg.