porno filme porno filme porno xnxx porno

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karán rendkívül nagy hangsúlyt helyezünk a környezettudatosságra, a fenntarthatóságra, ezért olyan szemléletformáló programokat dolgozunk ki, amelyek célja, hogy elindítsák az egyetemi hallgatókat és a középiskolás diákokat a körforgásos gazdaság felé vezető úton.

Ennek érdekében felmérést végzünk, hogy megismerjük, mely témakörök tartanak számot a legnagyobb érdeklődésre a körforgásos gazdasággal kapcsolatban a középiskolások és az egyetemisták körében. A kérdőív az alábbi linken érhető el:
https://www.gtk.uni-pannon.hu/korforgasos-felmeres/

A felmérést a 2019-1.3.1-KK-2019-00015 azonosító számú, „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntartható kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” című Pályázati Projekt keretében végezzük. A projektről bővebb információt a https://www.gtk.uni-pannon.hu/korforgasos-gazdasag/ oldalon talál.

Dr. Fehérvölgyi Beáta
dékán