A természettudományi munkaközösség vezetője, gimnáziumunk Ranolder-díjas biológia-kémia szakos tanára Likerné Pucsek Rózsa kezdeményezésére iskolánk csatlakozott "A Világ Legnagyobb Tanórája" nevet viselő kezdeményezéshez. A 11.B osztály emelt biológia képzésben részt vevő diákjai olyan problémákkal foglalkoztak, mint az állatok védelme és a biodiverzitás.

 

A programról a Veszprém TV készített beszámolót:

 

A Vetési Albert Gimnázium 1999-ben indította el az emelt szintű biológia-ökológia képzést. A 2019/2020. tanévben 86 tanulónk folytat ilyen jellegű tanulmányokat. A képzés eredményességét mutatja, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara elismerő oklevélben részesítette a Vetési Albert Gimnázium biológia pedagógusi munkaközösségét a kiemelkedő felkészítő munkáért, amelynek eredményeképpen a 2018/2019-es tanévben az Eötvös Loránd tudományegyetem Természettudományi Karának osztatlan biológia illetőleg kémia tanári szakjára a legtöbb hallgató az intézményünkből nyert felvételt.

A Gimnázium 2005 óta Ökoiskola címet visel, 2012-ben pedig elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. A környezeti nevelés érdekében szelektív hulladékgyűjtőket helyeztünk el az intézményben, ezzel is erősítve diákjainkban a környezettudatosságot, valamint hogy komoly lépéseket tegyünk a hulladékkezelés racionalizálása felé.

A 2019/2020. tanév munkatervében kiemelt feladatként jelentkeznek a környezetvédelem, fenntarthatóság, ökoiskolai vállalások tevékenységei, projektjei. Ezek között szerepel a POK Székesfehérvár fenntarthatósági szakmai nap, valamint a TUDOK országos verseny, illetőleg a „Búcsú a polietilén-tereftalát (PET) palackoktól” - a PET palack mentes iskola felé projekt megvalósítása.