2018. május 28. és 31. között a Vetési Albert Gimnázium két tanára, David Cibeiras Barja (projektkoordinátor) és David Martos Bertelli (kísérőtanár) a szófiai 22 Georgi Stoikov Rakovski Kéttanyelvű Középiskola által tartott C2-es képzésen vettek részt Bulgáriában a “Rádió, tinédzserek és hírek. Egy projekt az európai befogadó oktatásért” című Erasmus Plus projekt keretein belül. Ezen a képzésen minden partneriskolából, azaz a spanyol, a bolgár, a román és a magyar intézményekből is két-két fő vett részt, az egyes országok koordinátora és egy kísérőtanár.

Franciaország esetében csak a koordinátor volt jelen.A találkozó elsődleges célja az volt, hogy elméleti és gyakorlati képzésben részesítse a tanárokat a színjátszás oktatási célú felhasználásáról, hogy ezeket az ismereteket hasznosítani tudják a következő nemzetközi találkozók programjainak és feladatainak megalkotása során. Másrészt itt fektették le az előttünk álló rövid távú mobilitások koordinálásának alapjait, valamint értékelték a korábbi találkozókat (spanyol, román, magyar) és az eddig intézményenként és közösen megvalósított tevékenységeket is.

A képzés három modulból állt:

1. Hétfőn délután és kedden reggel a tanárok egy drámapedagógiai képzésen vettek részt, amelyet Nacho Bilbao, a The Crossborder Project oktatója tartott. A The Crossborder Projekt egy színházi képzésekre specializálódott szervezet, amely nagy tapasztalattal rendelkezik mind professzionális, mind amatőr szinten. A foglalkozás központjában a fórumszínházban rejlő didaktikai lehetőségek kiaknázása és a sokféleség témájának a színjátszáson keresztüli feldolgozása állt. Továbbá a nem nyelvi kommunikációval, az írástechnikákkal és az önismerettel kapcsolatos táncos és egyéb változatos feladatokban is kipróbálhattuk magunkat. Az improvizáció és a mikroszíndarabok színpadra vitelének témáival is foglalkoztunk a fórumszínház alapelvei mentén, amely interakciót kezdeményez a közönséggel és bevonja a nézőket azzal a céllal, hogy a művet ők maguk bontakoztassák ki és gazdagítsák ötleteikkel (például egy konfliktus vagy egy szereplői állásfoglalás során). Mindezeket a módszereket fel fogjuk használni mind a tanóráinkon, mind az iskolai színjátszó szakkör következő évi foglalkozásain. Fantasztikus tapasztalatokkal gazdagodtunk és számos olyan gyakorlati ismeretet sajátítottunk el, amellyekkel a tantermi munkát is színesebbé tehetjük a jövőben.

2. Szerda reggel a befogadó oktatásról, valamint a pszichomotoros zavarral küzdők integrációjára nyitott bolgár oktatási rendszer kiépítésének nehézségeiről és kihívásairól szóló képzésen vettünk részt. Az előadó, Elisaveta Tarakdji, aki a Centre for Inclusive Education nevű civil szervezettől érkezett, holisztikus képet festett a befogadás bolgár oktatásban való megvalósulásáról. Emellett arra ösztönzött minket, hogy keressünk közösen módszereket a helyzet javítására és osszuk meg egymással azokat a bevált gyakorlatokat, amelyek ugyan még kevésbé elterjedtek, de segíthetnek leküzdeni a szociokulturális helyzet alapján történő szegregáció problémáját. A civil szervezet az egyik saját projektjének, a One School For All-nak a keretein belül kidolgozott integrációs modelljét is ismertette, amelyet épp eltérő gazdasági és társadalmi háttérrel rendelkező diákok befogadásának problémájával küzdő intézményekben tesztel. Ezek a gondolatok árnyaltabbá tették a tanárok számára saját intézményeik valós helyzetének megítélését és iránymutatást adtak a szegregáció megoldását célzó ötletek közös kidolgozásához.

3. Hétfőn reggel, szerda délután és csütörtökön több koordinációs értekezletet is tartottunk. Ezek keretein belül megállapodtunk a következő tanév találkozóinak pontos dátumáról, valamint mérlegelésre kerültek az idei év tevékenységei. A projekt eddig megmutatkozó hatásaira is reflektáltunk, továbbá egyeztettünk a minden intézményben elkészítendő időközi beszámolók egyes pontjairól.

 

A projekt terjesztése és hatásának növelése érdekében több intézménybe is ellátogattunk kinttartózkodásunk alatt. Hétfőn reggel a Szófiai Cervantes Intézetben jártunk. Az intézmény igazgatójával, Javier Valdivieso-val való találkozásunk során bemutattuk a projektet, megköszöntük közreműködését a drámafoglalkozás megszervezésében és egyeztettünk a következő találkozónkról, amelyre a 2018/19-es tanévre tervezett szófiai rövid távú diákmobilitás keretein belül kerül sor. Csütörtökön reggel pedig María José Belloso Márqueznél, a Spanyol Királyság Bulgáriai Nagykövetségének oktatási tanácsosánál jártunk. A találkozó alkalmával egyeztettünk az eddig elért edeményekről és megköszöntük az Oktatási Tanács projektünkben való részvételét és annak számos területén való együttműködését. Ráadásul amellett, hogy az Oktatási Tanács belefoglalta a projektet több hivatalos kiadványába, valamint szerepet vállalt a Crossover drámafoglalkozás megrendezésében, nyitottnak bizonyult a jövőbeni együttműködés alapjainak lefektetésére is. Mindezek alapján elmondhatjuk, hogy iskolánk tanárai a találkozóról olyan értékes tudással és segédanyagokkal gazdagodva tértek haza, amelyet a következő tanév alatt mind a saját, mind a Vetési Albert Gimnázium más tanárainak oktatási tevékenységébe igyekeznek beültetni, hogy ezáltal méginkább fejleszthessék azt.