porno filme porno filme porno xnxx porno

KÓD

 

1. nyelv

 2. nyelv

Tervezett
létszám

0001

 

1+4 éves emelt szintű biológia nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

(szóbeli vizsga biológiából)

 

angol

német

 15

0002

 

1+4 éves emelt szintű angol nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

(szóbeli vizsga angol nyelvből)

 

angol

német,

spanyol*

 30

0003

 

1+4 éves emelt szintű német nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

(szóbeli vizsga német nyelvből)

 

német

angol

 15

0004

 

1+4 éves általános gimnáziumi, nyelvi előkészítő évfolyamos képzés

 

német

angol

 16

0005

 

1+4 éves spanyol-magyar két tanítási nyelvű képzés

 

spanyol

angol,

német*

 16

0006

 

1+4 éves francia-magyar két tanítási nyelvű képzés

 

francia

angol,

német*

 32

*A második idegen nyelv megválasztása  az intézményi lehetőségek (csoportlétszám korlátozások) figyelembevételével lehetséges.

 

Az induló képzések jellemzése

Az 1+4 éves nyelvi előkészítő évfolyamos képzésről általában

Az idegen nyelvi kommunikáció az iskola alapítása óta kiemelt szerepet kap az iskola szakmai programjában. Az elmúlt másfél évtizedben az idegen nyelv oktatásának szinte valamennyi fajtáját sikerrel próbálta ki és eredményesen valósította meg az iskola. Ezt jelzi, hogy esztendők óta a felvételire jelentkező érettségizett diákok több mint 90%-a rendelkezik legalább 1 nyelvvizsgával. 

A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés keretében megteremtjük a lehetőségét, hogy minden nálunk végző diák rendelkezzen akár 2 államilag elismert nyelvvizsgával. Az emelt nyelvi osztályokban – a francia és a spanyol két tanítási nyelvű képzéshez hasonlóan – a cél egy felső és egy középfokú államilag elismert nyelvvizsga elérése.

Az előkészítő évfolyam keretében a diákok heti 18 órában kezdik meg a két élő idegen nyelv tanulását. A nyelvtanulást szövegértési, valamint matematikai kompetencia fejlesztés egészíti ki, továbbá informatikai és mindennapos testnevelés órák szerepelnek a tanrendben.

 

0001 kód: Emelt szintű biológia képzés (fél osztály)

A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel végzett tanulókat várunk, akik érdeklődnek a növény- és állatvilág, az emberi test működése, az emberi tevékenység bioszférát érintő hatása, illetve a környezetvédelem iránt, és akik a biológia mellett képesek a kémia tantárgyat is kiemelt figyelemben részesíteni.

A képzés 1999 óta szerepel a gimnázium programjában. Elindításában az iskolát az a felismerés vezette, hogy ma már nem elegendő az emberi tevékenység környezetkárosító hatásainak megtanítása, aktív cselekvő magatartás kialakítása szükséges. Ezért a tanulók terepgyakorlaton vesznek részt, megfigyeléseket folytatnak, környezetvédelmi vizsgálatokat végeznek, tevékenyen részt vállalnak a gimnázium által 2012-ben elnyert örökös Ökoiskola címhez kapcsolódó feladatok ellátásában. A nagyobb óraszám emellett biztosítja az emelt szintű érettségire felkészülést biológiából és kémiából. Ehhez tagozatos óraszámot biztosítunk.

Az idegen nyelv tanulása során jó eséllyel egy nyelvből lehet eljutni a középfokú állami nyelvvizsga szintjéig. A nyelvi előkészítő évfolyamos képzés keretében angol és német nyelv oktatása történik. Az első nyelv az angol, a második a német.

A központi anyanyelvi és matematika írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgát kell tenni biológiából.

 

0002 kód: Emelt szintű angol nyelvi előkészítő évfolyamos képzés emelt szintű 2. nyelvvel (egész osztály)

0003 kód: Emelt szintű német nyelvi előkészítő évfolyamos képzés emelt szintű 2. nyelvvel (fél osztály)

A képzésre olyan fejlett anyanyelvi kultúrájú diákokat vár a gimnázium, akik angol, illetve német nyelvből jó nyelvi előképzettséggel rendelkeznek, és szeretnének az érettségi idejére két élő idegen nyelvet magas szinten beszélni. Az előkészítő évfolyam a hozott nyelv ismeretére épít, a gimnáziumi képzés ideje alatt a diákok a második nyelvet is emelt óraszámban tanulják. Az emelt angol osztályban a második nyelv a német vagy spanyol, az emelt német osztályban az angol választható.

A képzés keretében az utolsó két évfolyamon 2 tantárgyból választható emelt szinten érettségi felkészítés.

           Diákcserék: német nyelv – Hannover-Burgdorf és Bottrop (Németország)

                             angol nyelv – Groningen (Hollandia) és Aix-les-Bains (Franciaország)

A központi anyanyelvi és matematika írásbeli felvételi mellett szóbeli vizsgát kell tenni angol, illetve német nyelvből.

 

0004 kód: Általános gimnáziumi nyelvi előkészítő évfolyamos képzés (fél osztály)

A képzésre olyan, az általános iskolát jó eredménnyel elvégzett tanulókat várunk, akiknek még nincs kialakult érdeklődési körük valamilyen speciális szakterület, illetőleg tantárgy iránt, de szeretnének szilárd alapokat szerezni a későbbi felsőfokú  tanulmányok érdekében.

Az általános képzés nem igényel nyelvi előképzettséget. A nyelvi előkészítő évfolyamon a felvételt nyert tanulók tudásszintjéről indul a képzés. A diákok első nyelvként magasabb óraszámban a németet tanulják, míg a második nyelv az angol.

A képzés keretében az utolsó két évfolyamon 2 tantárgyból választható emelt szinten érettségi felkészítés.

A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.

 

0005 kód: Spanyol-magyar két tanítási nyelvi képzés (fél osztály)

A spanyol nyelv a világ legdinamikusabban fejlődő - fiatalos és lendületes, az angol mögött 2. számú - világnyelve. A gimnáziumban  2008-ban kezdődött meg két tanítási nyelvű képzés keretében az oktatása. A képzés a Közép- és  Nyugat-Dunántúlon egyedül ebben a gimnáziumban folyik, nyelvi előképzettséget nem igényel, és Spanyolország és Magyarország Oktatási és Kulturális Együttműködési megállapodása keretében valósul meg. A tagozat indítását a Spanyol Nagykövetség kezdeményezte, működtetését segíti.

A képzés azokat a diákokat várja, akiknek anyanyelvi kultúrája fejlett, jó logikai készséggel rendelkeznek, és készek vállalni a többletterhelést annak érdekében, hogy az érettségi után képesek legyenek külföldi vagy a magyarországi elitegyetemeken induló – akár idegen nyelvű - jogi, műszaki, gazdasági képzésekbe bekapcsolódni.

Az első évben a nyelvoktatás heti 18 órában történik, melyek közel egyharmadát anyanyelvi tanár tartja. Az öt esztendős két tanítási nyelvi képzés lényegében a sikeresen működő francia két tanítási nyelvi képzés programjának  adaptálásával működik.  A képzésre jelentkező tanulók második nyelvként (a 2. tanévtől) emelt szinten angol vagy német nyelvet tanulnak. A nyelvválasztás az intézményi lehetőségek (csoportlétszám korlátozások) figyelembevételével lehetséges. A képzés nemcsak a francia két tanítási nyelvű képzés programjának, hanem a követelményszintjének átvételét is jelenti.

Diákcsere partnerek: Malaga (Spanyolország)

A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.

 

0006 kód: Francia-magyar két tanítási nyelvű képzés (egész osztály)

A képzés a Közép- és Nyugat-Dunántúlon egyedül ebben a gimnáziumban folyik, nyelvi előképzettséget nem igényel. A képzést kormányközi szerződés alapján a Francia Nagykövetség Kulturális Intézete és a Belga Nagykövetség támogatja.

Sajátossága, hogy az öt éves képzés során megfelelő felkészítés után legalább 3 tantárgyat francia nyelven tanulnak a diákok. Az első évben a nyelvoktatás 10 fős csoportokban, heti 18 órában történik, melyek közel egyharmadát anyanyelvi tanár tartja. A képzés ideje alatt a diákok  második idegen nyelvként emelt óraszámban (heti 5 óra) angolt vagy németet tanulnak. A nyelvválasztás az intézményi lehetőségek (csoportlétszám korlátozások) figyelembevételével lehetséges.   

Diákcsere partnerek: Saumur, Coutances (Franciaország), Oudeenarde (Belgium).

A kéttannyelvű érettségin a diákok felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. A két tannyelvű érettségi birtokában nyelvi megmérettetés nélkül iratkozhatnak be franciaországi vagy francia nyelvterületen található felsőfokú oktatási intézménybe.

A képzés azokat a diákokat várja, akiknek anyanyelvi kultúrája fejlett, jó logikai készséggel rendelkeznek, és készek vállalni a többletterhelést annak érdekében, hogy az érettségi után képesek legyenek külföldi vagy a magyarországi elitegyetemeken induló – akár idegen nyelvű - jogi, műszaki, gazdasági képzésekbe bekapcsolódni.

A felvételi vizsga a központi anyanyelvi és matematika írásbeli feladatlapból áll.