porno filme porno filme porno xnxx porno

2019

2019. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2019. október 20. – Felvételi tájékoztatás nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján.

2019. november 12. kedd, (főleg vidékiek) 2019.november 25. hétfő, (főleg veszprémiek) – Felvételi nyílt nap

2019. december 6. – Tanulók jelentkezése közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe

2019. december 11. – Az írásbelire jelentkezettek száma alapján az intézmény jelenti a Hivatalnak a feladatlap-igényt

 

2020

2020. január 18. 10h – Központi írásbeli felvételi vizsga

2020. január 23. 14h – Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

2020. január 24. Értesítés az írásbeli vizsga eredményéről, a jelentkező átveszi az értékelő lapot. Betekintés az írásbeli dolgozatba.

2020. január 27. A javításra vonatkozó észrevételek megtétele.

2020. február 19. – Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak (a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak).

2020. február 26., 27., (febr. 28.) – Szóbeli vizsgák (Szóbeli vizsgabeosztás megjelenítése a honlapon: 2020.02.21.)

2020. március 2. – Szóbeli vizsgák eredményeinek közzététele (honlap)

2020. március 16. – Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2020. március 19.-20. – A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

2020. április 8. – A felvételi rangsor iskolai véglegesítése és a Felvételi Központnak való megküldése

2020. április 23. – A végleges felvételi eredményeket a Felvételi Központ megküldi az iskolának

2020. április 30. – A jelentkezettek és az általános iskolák kiértesítése a felvételről vagy elutasításról

2020. június 1. – A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2020. június 24. 8-12h – Beiratkozás az első évfolyamra.