Cím: 8200 Veszprém, Kemecse utca 1.

Adószám: 19382319-1-19

Számlaszám: 73900078-11070045

Az alapítvány célja és tevékenysége

Az alapítvány célja, hogy anyagi eszközök nyújtásával támogassa a Vetési Albert Gimnázium oktató-nevelő munkáját, hozzájáruljon az oktató-nevelő munka feltételeinek javításához, támogassa a gimnázium hírnevét öregbítő tanulókat, elősegítse a tanórán kívüli kulturális, művészeti és személyiségfejlesztő feladatok ellátását, szerepet vállaljon az idegen nyelv oktatásának, valamint az informatikai oktatás fejlesztésében, a gimnázium épületének és létesítményeinek gondozásában.

Az alapítvány további célja az iskolai emlékhely folyamatos évenkénti bővítése, és gondozásának biztosítása, az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztése, bővítése, az oktatás anyagi és tárgyi feltételeinek javítása.

Az alapítvány célja továbbá a tanórán kívüli nyelvi tanfolyamok, számítástechnikai-informatikai tanfolyamok, különféle felvételire előkészítő tanfolyamok szervezése (oktatás, vizsgáztatás).  A nyelvtanulás érdekében szervezett utak, diákcsere programok, továbbá az iskola által szervezett ünnepi és egyéb rendezvények anyagi támogatása.

A fentieken túl az alapítvány célja az iskolai énekkar, irodalmi színpad, iskolarádió, iskolaújság, képzőművészeti alkotókör, és a jövőben alakuló művészeti csoportok, létrehozandó iskolai kiadványok támogatása, illetve az iskola hazai és külföldi művészeti versenyeken, fesztiválokon résztvevő diákjainak támogatása a nevezési díj, részvételi díj, valamint utazási költségek biztosításával.

Az alapítvány célja továbbá, hogy anyagilag támogassa a hátrányos szociális helyzetű tanulók iskola által szervezett kulturális és nyelvi rendezvényeken (pl: színház, koncert) való részvételét, illetve támogassa a Vetési Albert Gimnázium által szervezett kulturális és művészeti rendezvényeket, valamint jutalmazza a kimagasló művészeti, kulturális és tanulmányi eredményeket elért diákokat, továbbá a kimagasló oktató-nevelő munkát végző pedagógusokat.

Az alapítvány további célja, hogy a Vetési Albert Gimnáziumban korábban tanulói jogviszonnyal rendelkezett, szociálisan rászoruló tanulók – magyar és külföldi állampolgárok egyaránt – továbbtanulását támogassa, és az ennek céljára szolgáló adományokat az alapítvány alszámláján külön gyűjtse és kezelje.