A nyelvtanulásról                                                                          

A Vetési Albert Gimnázium több egyéb terület mellett a nyelvek terén is sikeres, 2015-ben a középiskolák országos rangsorában a nyelvi érettségi eredmények alapján a 3. helyet szerezte meg.

Mindez különösen figyelemreméltó, ha szemügyre vesszük a magyarok nyelvtudásával kapcsolatos nemzetközi felmérések eredményeit. Az EU-ban igazából csak két ország van, ahol a lakosságnak a fele sem beszél idegen nyelven, rajtunk kívül még Bulgária áll ilyen rosszul. A magyar fiatalok fele csak akkor érzi magát kényelmesen, ha magyarul tartanak előadást a tanárai. Ez a britek után megint csak a második legmagasabb. Mindezek fényében különösen érdekes, hogy a magyar fiatalokban van a legkisebb hajlandóság arra, hogy új nyelvet tanuljanak.

Ezzel szemben a nyelvtudás egyre inkább felértékelődik, önmagában egy középfokú nyelvvizsga nem jelent különös előnyt a munkaerőpiacon.

Mit mondanak erről a munkaerőpiaci szakértők? A nyelvtudás jelentősen segíti az elhelyezkedést. Ha körülnézünk az internetes állásportálokon, akkor azt láthatjuk, hogy nyelvtudás nélkül az állások jelentős részét esélyünk sincs megszerezni.

Ami azonban még elgondolkodtatóbb az az, hogy a versenyszférában a nyelvvizsga jelentősége csekély, hiszen az évekkel azelőtt megszerzett papír már nem elegendő biztosíték arra, hogy az állást megpályázó egyén valóban jól beszéli az adott idegen nyelvet, ezért a legtöbb interjún szóban és írásbeli teszt formájában is kikérdezik a jelentkezőket. A nyelvvizsga megléte sok esetben ugyan nélkülözhetetlen (például a diplomához), azonban önmagában nem jelent semmit, hiszen ha valaki nem használja rendszeresen a nyelvet, fokozatosan elfelejti.

A szakértő szerint a pályakezdők közül többnyire az rendelkezik magas szintű, tárgyalóképes nyelvtudással, aki az egyetem alatt is foglalkozott a nyelvvel, ez azonban a tanulmányi terhek miatt, illetve az ingyenes egyetemi nyelvoktatás megszűnésével nem könnyen kivitelezhető.

Éppen ezért minden diákot arra biztatunk, hogy a gimnázium adta lehetőségeket használja ki maximálisan, és ne elégedjen meg egy jól-rosszul letett középfokú nyelvvizsgával, de képességei szerint igyekezzen a második nyelvéből is nyelvvizsgát szerezni, illetve nyelvtudását a lehető legmagasabbra fejleszteni, akár felsőfokú nyelvvizsgát szerezni. (Ez természetesen lehetetlen elszántság, céltudatosság és komoly munka nélkül.) Így nyílik esély a külföldi továbbtanulásra is, illetve magabiztosan választhatnak diákjaink idegen nyelvű kurzusokat az egyetemen, vagy pályázhatnak meg Erasmus ösztöndíjakat külföldre. Éppen ezért egy nyelv leadása csak abban az esetben lehet indokolt, amikor például valaki két tárgyból készül emelt szintű felvételire, és minden szabad percét arra fordítja. Saját diákjaink szokták mesélni, mennyire meglepi őket, milyen sokat felejtettek csak egy év alatt. Ha otthon nem is tud valaki sokat foglalkozni a nyelvvel, csupán az órákon való aktív részvétel segít a szinten tartásban.

Összegezve: a középiskola után sokkal nehezebb és nem utolsó sorban igen drága fejleszteni a nyelvtudásunkat. Érdemes kihasználni a lehetőséget, mert a nyelvtudás jelenleg egyike az öt munkaerőpiaci kulcskompetenciának.


LanguageCert angol nyelvvizsga a Vetésiben

Iskolánk 2017 óta akkreditált Language Cert vizsgahely. Ez azt jelenti, hogy a gimnáziumban államilag elismert, más szóval akkreditált nyelvvizsga tehető angol nyelvből, mind B2-es (azaz középfokú), mind C1-es (felsőfokú) szinten. A nyelvvizsga nagy-britanniai központú, egynyelvű nyelvvizsga, amely pontosan ugyanúgy elfogadott a magyarországi egyetemeken, illetve munkahelyeken, mint a többi nyelvvizsga, például a Dexam, a Pannon vagy az Origó.

Hogy miért érdemes mégis ezt választani? Legnagyobb előnye, hogy a vizsgát itt, a gimnázium épületében lehet letenni, a vizsgáztatók pedig a gimnázium tanárai, de-ha valakit esetleg ez aggasztana-, senki nem a saját tanáránál vizsgázik. A vizsgán garantált a segítőkész, barátságos hangulat. Az idegen hely és idegen arcok keltette stresszel biztosan nem kell megküzdeni.

Az ezzel összefüggő másik fontos előny, hogy tanáraink pontosan ismerik a vizsga felépítését, működését, és így a diákokat célzottan tudják készíteni a sikeres vizsgára. Rengeteg kiváló gyakorló anyaggal rendelkezünk, és ha diákjaink igénylik, a vizsga előtt szervezünk nekik próbaszóbelit.

Ezen túlmenően a Language Cert központ évente legalább kétszer szervez írásbeli próbavizsgát, ahol az általunk beküldött feladatlapokat lepontozzák, így megállapítható, ki mennyire készült már fel a vizsgára.

Eddigi tapasztalataink nagyon jók, diákjaink elsöprő többsége könnyedén vette az akadályt, országos szinten is kiemelkedő eredménnyel tették le a nyelvvizsgát.

Még néhány fontos információ a vizsgáról:

  • A sikeres vizsgához csak 50%-os eredményt kell elérni részterületenként. 
  • Évente öt alkalommal szerveznek vizsgát.
  • A szubjektivitást kizárandó a javítás-értékelés nem helyben történik, a Language Cert központban dolgozó, kiválóan képzett szakemberek javítanak minden dolgozatot, illetve értékelnek (felvételről) minden feleletet.
  • Hétköznapi, életszerű, és a tizenéves korosztály érdeklődéséhez szabott feladatok jellemzik a vizsgát.
  • A szóbeli során a vizsgáztatónak adott kérdésekből, szituációkból lehetősége van választani, hogy a vizsgázóhoz feltehetőleg közelebb álló témákról essen szó.

Languagecert nyelvvizsga