A két napos programban a 11. évfolyamos fizika fakultációsok 5 csoportra bontva vettek részt. Minden csoport olyan tevékenységben vehetett részt, amire a tanórai időkeretek sosem adnak lehetőséget.

Egy nagyobb eszközrendszerrel egy előre meghatározott témában önállóan megtervezett mérés sorozatot hajtottak végre. Ezen mérések segítségével ismert törvények igazolásait végezhették el, de lehetőség volt kifejezetten mérnöki tevékenységre is. A mérések során volt olyan csoport, akik megismételték a 20. század elejéből származó Millican-kisérletet, mások mérhettek fotokapukkal mozgásokat, de nagyon érdekes volt az is, hogy miként lehet elektronikus szenzorokkal bánni.

Az elektronikus szenzorok manapság mobiltelefonjainkban is benne vannak, így sokszor nem is tudjuk, hogy mennyi ilyen modern eszközt használunk mindennapjaink során. A két nap során ezekre a kérdéseinkre is választ kaphattunk.

Egy csoport az informatikai alapokon nyugvó hangelemzés és videoelemzés révén jutott érdekes mérési eredményekhez a mozgások világából.

Míg az ötödik csoport a hőkamera segítségével próbálta láthatóvá tenni a láthatatlant. Ennek nyomán még azt is megvizsgálták, hogy a hőkamerával érzékelhető-e változás azokban a termekben, ahol már megtörtént az ablakcsere.

A két napos együttlét zárásaként minden csoport bemutatta a többieknek az elvégzett miniprojekt eredményét, válaszoltak társaik és tanáraik felmerült kérdéseire és mindeközben játszva tanulták, hogy hogyan is kell egy projekt fő állomásain végig haladni.

Tanáraik is elégedettek voltak a csoportok hozzáállásával és a megvalósult miniprojektekkel.

Vezető tanárok: Tislér Norbert és Kristóf Gábor


 

Március 18-19-én témanapokat tartottunk iskolánkban. A 11. évfolyam fakultációs csoportokba oszlott szét. Én a fizika fakultációs csoportommal dolgoztam ezen a két napon. Mindkét napot a fizika laborban töltöttük, 3 fős csoportokban dolgoztunk kísérletezések elvégzésével. Nagyon érdekes kísérleteket végezhettünk el. Tislér Norbert és Kristóf Gábor tanár urak segítségével két nagyszerű és sikerekben gazdag napot töltöttünk el, amit úgy zártunk le, hogy a csoportok bemutatták egymásnak prezentáció formájában a kísérleteket és azok következtetéseit.    

Bartha Dániel (11.C)