Az osztályok és a tanulók száma

Évfolyam

Az osztályok száma

Lányok

Fiúk

Együtt

I.

6

127

62

189

II.

3

68

36

104

III.

3

84

23

107

IV.

3

63

23

86

Összesen

15

324

144

486

A tanulók szülei zömmel Veszprém megyében élnek, csupán Komárom, Szabolcs-Szatmár megyében él 1-1, Vas megyében 2, Budapesten 6 tanulónak a szülője.

A szülők (eltartók) foglalkozás szerinti megoszlását mutatja be a következő táblázat:

Tanulók száma

Munkásosztályhoz tartozó

Nagyüzemi

parasztsághoz tartozó

Értelmiségi

Szellemi foglalkozású

Kistermelő

Összesen

fizikai

irányító

fizikai

irányító

       

Összes

115

86

2

4

189

63

27

486

ebből

I. o. IV.o.

46

17

43

11

-

-

-

-

70

37

19

19

11

2

189

86

(Csizmadiai Istvánné, Közös Értesítő 1990)