Információk a középiskolai felvétellel kapcsolatban

A jelenlegi középiskolai felvételi rendszer szabályozása korrekt. Megvalósul benne az a jogalkotói szándék, hogy a jelentkező fiatalok felvételének elbírálását az eredmények mellett, a tanuló választása és sorrendfelállítása határozza meg. Az elbírálás nem intézményenként, hanem egységesen, a felvételi központban történik. A középiskolák nem ismerik az intézmények közötti sorrendet.

A középiskolák által most nyilvánosságra hozott ideiglenes felvételi jegyzék nem jelent sem felvételt, sem elutasítást. A listán elért sorszám tájékoztatást ad. A diákok többszörös jelentkezései miatt – iskolák és képzések – előfordulhat, hogy valamely képzésre 30 fős felvehető létszám esetén a 46. helyen rangsorolt diák nem kerül felvételre, de az is lehetséges, hogy a 117. pozícióval is bekerülhet valaki, hiszen egy diák csak egy iskola egy képzésére juthat be, de minden listán szerepel.

  • A sorrendmódosítás lehetőségével nagyon óvatosan bánjanak, ne módosítsanak sorrendet, ha a diák elképzelése nem változott meg.
  • Adják meg az esélyt! Az esetleg magasabb sorszámok mellett is a leginkább kívánt sorrendet tartsák meg! Ha egy képzésre nem kerül be gyermekük, akkor a következőnél automatikusan figyelembe veszik és a besorolása úgy történik, mintha az a képzés az első helyen lenne.
  • Ne higgyenek a biztos felvétel miatti sorrend-módosítási felhívásoknak! Az iskolák nem kérhetik és nem is vehetik figyelembe azt, hogy a képzéseiket hányadik helyen jelölték meg.
  • Ha segítségre, információra van szükségük, keressenek bennünket!

Tudjuk, hogy a konkrét eredményre való várakozás nagyon hosszú, mégis szeretnénk megnyugtatni minden érintett 8. osztályos tanulót és szüleiket, hogy iskola nélkül egyetlen tanköteles fiatal sem maradhat. Erre garancia egyrészt maga a jogi szabályozás, másrészt az a tény, hogy a régiónkban a középfokú oktatási intézmények kínálata meghaladja a nyolcadik osztályból kilépők számára.

Ha az egyes iskolák, tagozatok sorrendjét úgy állították fel, ahogyan a bekerülés sorrendjét valóban fontosnak tartották és szeretnék, akkor semmiféle – tudatosan vagy tudatlanul megfogalmazott – információ hatására ne hagyják magukat ettől eltéríteni, mert a felvétel jogszerűen, csak az elért eredményen múlik.