Híreink

Dr. Tóth Dezső emlékére

90 éves korában elhunyt Dr. Tóth Dezső iskolánk egyik alapító tagja. Dr. Tóth Dezső személye meghatározó volt a Vetési Albert Gimnázium könyvtárának történetében. Nyugdíjazása után, 1989-től 1998-ig dolgozott ott, de szakértelme, szorgalma, korát meghazudtoló munkabírása nélkül lehetetlen lett volna az állomány gyors fejlesztése s feldolgozása úgy, hogy az országban elsők között állítottuk fel az iskolai könyvtárban alkalmazott elektronikus katalógust, s katalogizáltuk az 1998-ig beszerzett állományt. (ISIS program alapján)

Tóth Dezső a paraszti sorból küzdötte fel magát az értelmiségi létbe. Pápa mellett Dákán született. Amikor már pár holdon gazdálkodó szüleivel a mezőgazdaságból megélni nem lehetett, elhagyta faluját. A Veszprém Megyei Tanács Népművelési osztályán kezdte pályafutását hat elemivel. A munka mellett érettségizett a Lovassy László Gimnáziumban, majd az ELTE magyar - könyvtár szakán szerzett diplomát, s doktorált 1976-ban. A pápai Járási Könyvtár, Veszprém Megyei Könyvtár után az OOK /országos oktatás technikai központ/ médiatárát vezette, s kutatott a munkakörének megfelelő iskolai könyvtárügy területén. A könyvtári munka mellett kedvelt érdeklődési köre a helytörténet volt. A Veszprém Megyei Honismereti tanulmányok 1. számától folyamatosan publikálta a megyei helytörténeti kéziratok bibliográfiai adatait.

1973-tól 1988-ig szerkesztette a Horizont című közművelődési folyóiratot, minek mellékleteként jelent meg a „Mit írnak a megyénkről” című helytörténeti bibliográfia.

Nyugdíjas éveiben szülőfalujában, Dákán megalapította a Dákai Szülőföld Baráti Kört, és az ott folyó munkája dokumentumaiként évente megjelentetett egy-egy kötetet. Feldolgozta szülőfaluja Batthyány kastélyában élt egykori Batthyány Lajos miniszterelnök családjának életét, írt a kastélyban 1943-ban létesített olasz menekülttábor történetéről, megörökítette a Dákai leventék háborús sorsát. „E tájról indultak” címmel találkozó sorozatot is indított falujában. A szülőföldről elszármazottakat meghívta baráti beszélgetésre, és előadást szervezett valaha itt élt kiemelkedő egyéniségek bemutatására.

A Vetési Albert Gimnáziumban az iskola fennállása óta szerkesztette a Közös Értesítő címmel évente kiadott évkönyvet. (1989-től 99-ig) 1996-ban a gimnázium névadó püspöke halálának 110. évfordulóján iskolai emlékülést szervezett. 1993-tól folyamatosan feldolgozta az általa összeállított Veszprém megyei neveléstörténeti adatbankot. 1998 után is folyamatosan több folyóirat, sorozat, tanulmánykötet szerkesztőbizottságában tevékenykedett. Több mint 40 periodikában jelentek meg könyvtártudományi, szociológiai, helytörténeti írásai.

Több civil szervezetben szerepet vállalt:
1979-től 82-ig: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Országos elnökségének tagja;
1980-tól 86-ig MKE Audiovizuális Bizottság alapító tagja, elnöke;
1989: a Dákai szülőföld baráti kör alapítója, elnöke;
1990: a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaság alapító tagja;
1995: a Veszprém megyei Neveléstörténeti Társaság alelnöke;
Veszprém Megyei Honismereti Egyesület volt alelnöke, titkára és elnöke.

Számos díjjal kitüntették:
1974. Veszprém megyéért ezüst,
1989. Veszprém megyéért arany fokozat,
1989. Bél Mátyás díj honismereti tevékenységéért,
1998. Pro Meritis díj,
2002. Pro Comitatu,
2018. Veszprém megye könyvtárügyéért /Életpálya díj kategória/