Híreink

Tisztelt Szülők!

A mai napon megtekintett felvételi vizsgadolgozatok javításával kapcsolatban kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén lehet az  értékelésre észrevételt tenni. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óra – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.