porno filme porno filme porno xnxx porno

attention iconTisztelt Szülők! Kedves Diákok! A koronavírus okozta rendkívüli helyzetre tekintettel 2020. március 16-án azok a diákok – de csak azok! -, akiknek felszerelése, holmija maradt az épületben az alábbi beosztás szerint jöjjenek a Vetésihez:

 

9 – 10h: Nyelvi előkészítő évfolyam

10 – 11h: 9. évfolyam

11 – 12h:10. évfolyam

12 – 13h: 11. évfolyam

13 -14h: 12. évfolyam

Az épületbe egyszerre 10 diákot engedhetünk be, akik kísérettel mennek a holmijukért az osztálytermekbe.

A már hazaköltözött kollégisták osztályfőnökükkel egyeztessenek! Azok is ezt tegyék, akik a megjelölt időpontban nem tudnak a felszerelésükért jönni.

Kérjük a szülőket nyilatkozzanak arról az osztályfőnöknek küldött elektronikus értesítésben 2020. március 16. délelőtt 10 óráig, hogy indokolt esetben igényt tartanak-e gyermekük iskolai felügyeletére a jelenlegi helyzetben. Ezt a felmérést a középiskolák is kötelesek elvégezni. Amennyiben a megadott időpontig nem küldenek értesítést úgy vesszük, hogy erre nincsen szükségük és ilyen adatközléssel élünk a Tankerület felé.

Tisztelettel kérjük a szülőket és tanulókat, hogy a rendkívüli helyzetet vegyék nagyon komolyan, a vírus terjedésének sebessége növekedésben van és a központi intézkedés alapvetően az otthontartózkodást írja elő, ez az intézkedés fő célja. Nem jelentheti tehát azt, hogy a tanulók vagy az osztály nem iskolai környezetben, de találkozik. Kapcsolattartásra kizárólag elektronikus úton kerüljön sor!

A digitális, osztálytermen kívüli tanítás szakmai kérdéseiről, formáiról az Oktatási Hivatal javaslatait, ajánlásait figyelembe véve az iskola szakmai munkaközösségei közös állásfoglalást alakítanak ki és ezt az intézményvezető jóváhagyásával hozzák a tanulók tudomására elektronikus csatornákon keresztül.

Mindenkitől türelmet, önmérsékletet, nyugodt, pozitív hozzáállást kérek, amit az együttműködés szándéka hat át, hiszen ez az, ami a rendkívüli helyzetben megkönnyíti a közös munkát.

Szántai Erzsébet

Intézményvezető