porno filme porno filme porno xnxx porno

Kedves érettségiző diákok! Kedves végzősök!

A 2020. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakot érintő legfontosabb változások:

  • az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha a rendelet eltérően nem rendelkezik – nem kerülnek megszervezésre.
  • az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani.
  • meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
  • ha a vizsgázó az igazgató döntése alapján az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet vagy mentesül az írásbeli vizsgarész alól, akkor számára a szóbeli vizsgát meg kell szervezni.
  • a vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.
  • az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani.

Egyes tárgyakat érintő rendelkezések:

  • a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani.
  • testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni (az emelt szintű szóbeli vizsga lebonyolítására és eredménye megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza)
  • vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.

(A 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről)