A spanyol munkaközösség a múlt évben négy európai (spanyol, francia, bolgár és román) gimnáziummal együttműködve belekezdett egy kísérleti projektbe, mely hangfelvételek készítésén alapult. Ebből az együttműködésből született meg az Erasmus Plus projekt, amelyet augusztusban az Európai Bizottság is elfogadott. A közös projekt a “Rádió, tinédzserek és hírek. Egy projekt az európai befogadó oktatásért” címet kapta. A két évig tartó projektet az Európai Bizottság 94 pontra értékelte az elérhető 100-ból, ezzel ez az egyik legmagasabb pontszámot kapta meg az idei pályázók közül.

Az Európában napjainkban érzékelhető társadalmi és értékrendbeli változások, továbbá a jelenleg is zajlódó rohamos technológiai fejlődés radikális változásokat tesz szükségessé az oktatás területén is, a XIX. és XX. században megismert modellek további alkalmazása már nem vezet eredményre. Az ismeretek átadásán alapuló elavult modelleket fel kell hogy váltsa egy olyan új, interaktív modell, mely a XXI. századi társadalom számára nélkülözhetetlen készségeket fejleszt, mint az egyenlőség, a kritikai szellem vagy a társadalmi befogadás.

Ennek érdekében a pályázat az alábbi fő célokat tűzte ki:

- Ösztönözni a társadalmi befogadást, és elutasítani minden fajta diszkriminációt, legyen az nemen, fajon, fogyatékosságon, szexuális irányultságon, valláson, vagy egyéb okon alapuló, bevonva a résztvevő diákságot a társadalmi kirekesztés és elszigetelődés elkerülése érdekében.

- Beilleszteni az iskolák tanmeneteibe a média eszközök használatának oktatását, fejlesztve a diákok digitális kompetenciáit és kritikai szemléletüket.

- Kiépíteni a kultúrák közti kommunikációt az idegen nyelvek használata által, a társadalmi befogadás elősegítése céljából, továbbá elindítani saját közösségeinken belül egy többoldalú párbeszédet a tolerancia témájában.

A pályázat keretein belül a következő célokat tűztük ki:

a. Megtanulni dolgozni és együttműködni heterogén csoportokban

b. Használni az új kommunikációs lehetőségeket (idegen nyelvek, digitális nyelv, stb.).

c. Fejleszteni a személyi autonómiát és a tanulás tanulásának képességét.

A pályázat összesen 350 főt érint. A résztvevő diákok életkora 14 és 17 év közötti.

A diákság rádióműsorokat (podcasts), videókat, színműveket fog készíteni az említett társadalmi témákban. A művek elkészítése elősegíti a különféle társadalmi helyzetekben élő európai fiatalok helyzetének megértését, az egymás iránti tisztelet képességének kialakítását, valamint az idegen kultúrákkal szemben megnyilvánuló előítéletek lerombolását, a saját kultúránk újraértékelését. A pályázat során tanári továbbképzések, hosszú és rövid távú diáktalálkozók valósulnak meg, a nyelvi kompetenciák, továbbá az eltérő kultúrákhoz való pozitív hozzáállás megvalósulása érdekében. Egy aktív, részvételen alapuló, befogadó modellen nyugvó módszertan kerül megvalósításra, a párbeszédre és az együttműködésre épülő tanulás érdekében. A diákok és a tanárok közös munkájának színtere az eTwinning felülete lesz, megtanulunk közösen dolgozni a Twinspace fórumain és egyéb felületein.

Gimnáziumunk szeretne bíztatni mindenkit, aki a pályázatunk után érdeklődik, hogy kövessen bennünket azokon a közösségi oldalakon, melyeken keresztül a pályázatunkat szeretnénk népszerűsíteni. Az iskolavezetőséggel és a tanári karral közösen reméljük, hogy munkánkkal olyan előnyökhöz és tudáshoz juttathatjuk a tanulóinkat és az iskolánkat, melyek messze túlmutatnak a szokványos kereteken. Az Európai Unió jóvoltából rendelkezünk egy jelentős anyagi háttérrel, mely lehetővé teszi a projekt megvalósítását, utazásokat, találkozókat és programok sokaságát. Habár a pályázat nyelve a spanyol lesz, hiszünk abba, hogy a gimnázium valamennyi diákjának és tanárának bevonása a programjainkba segíteni fog abban, hogy érzékennyé tegyük őket olyan létező társadalmi problémák iránt, mint az integráció, a tolerancia, vagy a tisztelet.