A KA122-SCH - Köznevelésben tanulók és dolgozók rövid távú tanulási célú mobilitása Erasmus+ pályázatot nyújtott be gimnáziumunk Felzárkózás a XXI. század kihívásaihoz: tanítás-tanulás a digitalizált világban címmel, melyre a támogatást megnyertük.

A projektben részt vevő kollégák az alábbi területeken kívánják meglévő ismeretüket gazdagítani, új ismereteket szerezni:

  • motiváció,
  • XXI. századi készségek tanároknak és diákoknak,
  • tanulási technikák,
  • önkifejezés-fejlesztése, diákok kommunikációs és társadalmi készségeinek fejlesztése.

A mobilitási projekt tevékenységeinek megvalósításával célunk új eszközök és módszerek megismerése, átadása és beépítése valamint magabiztos használata a tanítási gyakorlatban.

Mivel a digitalizált tanításra-tanulásra helyeződött át a hangsúly, emiatt az információkhoz való hozzáférés könnyebbé vált. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ezen információk rendezése, beépítése már meglévő képesség lenne, így meg kell találni a szükséges módszereket. A több éve pályán levő, régebbi modell szerint képzett tanároknak szükségük van a szakmai eszköztáruk "frissítésére", hogy emelni tudják szakmai hatékonyságukat és eredményességüket.

A projektben részt vesz Linczmayer Judit iskolapszichológus valamint Mező Krisztina, Nyerges Eszter és Simon Zsolt angol nyelvtanárok.