Május 25-én a spanyol két tannyelvű tagozat három diákja, Szmik Anna Dorina (11.A), Szántó Kitti (11.A) és Kaszta Friderika (9.A) David Cibeiras Barja projektkoordinátor, valamint David Martos Bertelli és Szedlák Réka kíséretében Bulgáriába, a Vitosa hegy lábainál fekvő Szófiába utaztak, hogy részt vegyenek a „Rádió, tinédzserek és hírek. Egy projekt az európai befogadó oktatásért” című Erasmus Plus pályázat utolsó nemzetközi projekttalálkozóján, amelynek az Instituto 22 SEU de Sofía, Georgi S. Rakovski adott otthont május 27. és 31. között. A bulgáriai diáktalálkozó közösen feldolgozandó témái a társadalmi inklúzió, a szegénység és a kirekesztődés voltak, melyeket a fórumszínház módszereivel dolgoztunk fel.

 

A május 25 és 26-ai hétvégén a projekt 5 különböző országból származó résztvevői izgatottan és jó kedvvel érkeztek meg az utolsó találkozóra. A találkozás vegyes érzékesekkel fonódott össze, a viszontlátás örömével és a projekt végének szomorú tudatával.

Május 27-én, hétfőn kezdődött meg hivatalosan az utolsó nemzetközi projekttalálkozó, 22 SEU de Sofía, Georgi S. Rakovski Gimnáziumban való megnyitó ünnepséggel. Vendéglátóink ajándék pólókkal és a projekt logójával ellátott mappákkal kedveskedtek nekünk. A napot egy rendhagyó bolgár nyelvórával indítottuk, melyet három diák, Radina, Victoria és Angelina tartottak. Ezután a bolgár iskola igazgatója, Elena Karpacheva fogadott mindet a tőle megszokott kedvességgel. A résztvevő országok projektkoordinátorai pedig egy kis aprósággal köszönték meg neki a szívélyes fogadtatást. Emellett a helyi projektkoordinátornak, Ilina Ilievának és munkatársának, Adrián Carrerasnak is kedveskedtünk egy kis ajándékkal meghálálva a projekttalálkozó megszervezéséért tett erőfeszítésüket és csodálatos munkájukat.

Ezt követően a szófiai oktatási főfelügyelővel, Vanya Kastrevaval is találkoztunk, aki beszédében kiemelte, hogy milyen fontosnak tartja az ilyen projektek szerepét a bolgár és az európai oktatás szempontjából, valamint teljes támogatásáról biztosított minket.

Délután pedig a bolgár diákok megmutatták nekünk Szófia belvárosát, rövid prezentációkat tartottak a főváros emblematikus épületeiről, melyet személyes anekdoták is tarkítottak.

Május 28-án, kedden megkezdődött a munka a Rakovski Gimnáziumban. Először Elizabeth Luna Madueño vezetésével egy játékos csoportmunkával készítettük elő a hét témáját, a szegénység kérdéskörét. A feladat során a diákok érzelmeket közvetítő optikai illúziókkal foglalkoztak, amelyek segítségével tapasztalatot szereztek arról, hogy eltérő nézőpontokból máshogy láthatunk egy adott szituációt, kérdést vagy problémát. Ezután egy fórumszínházról szóló drámafoglalkozáson vettünk részt, melyet Adrián Carreras Rabasco tartott. A rendhagyó óra első feladataként szegénységgel kapcsolatos szavakat helyeztünk el egy falon, majd Lorca Az édes panasz szonettje című költeményét egészítettük ki az összegyűjtött kifejezésekkel. Majd egy szegényekből és gazdagokból álló kört alkottunk, és döntéseket hoztunk arról, hogy mit tehetnénk meg a kapott szerepben, ezt követően pedig egy kivándorlást fontolgató, hátrányos társadalmi és gazdasági helyzetű, elképzelt lányt láttunk el tanácsokkal a jövőjére vonatkozóan. Mindezek után a fórumszínházról tanultakat a gyakorlatba is átültettük, csoportokban rövid színdarabokat készítettünk a módszerről való személyes tapasztalatszerzés érdekében.

A délelőtti kemény munka után ellátogattunk a Szófiai Cervantes Intézetbe, ahol annak vezérigazgatója, Javier Valdivieso Odriozola, Valentina de Antonio Domínguez ügyvezető igazgató és Patricia Hijos Selfa, DELE nyelvvizsgákért felelős tanulmányi vezető fogadott minket. Lehetőségünk nyílt a projekt bemutatására, valamint a Cervantes Intézet épületével, könyvtárával és nyelvvizsgakínálatával is megismerkedtünk.

Ezzel párhuzamosan a koordinátorokból álló delegáció a szófiai San Clemente de Ojrid Egyetem Európai Tanulmányok Tanszékén népszerűsítette projektünket, bemutatták munkánk fő céljait, témáit, az együttműködést segítő eTwinning online felületét, valamint az Erasmus Plus által kínált lehetőségeket Andres Saavedra filozófiatanár diákjai előtt.

A szerdai napot a pihenésnek, a közös feltöltődésnek szenteltük. Plovdivba, Bulgária második legnagyobb városába, Európa 2019-es kulturális fővárosába látogattunk el, hogy megismerjük utcáinak több mint 6000 éves történetét. A trákok, a rómaiak, az oszmánok és a bizánciak is nyomot hagytak ezen a hét hegyre épült mágikus helyen. Felfedezhettünk az óváros egyedülálló épületeit, megismerkedhettünk sétálóutcáinak páratlan hangulatával, megtekintettük 19. századi ortodox templomait, valamint a rómaiak által épített színházhoz és stadionhoz is ellátogattunk.

A csütörtöki napon három nemzetközi csoportot alkottunk a projektben résztvevő tanulókból, akik elkezdték megírni a másnap színpadra vitt fórumszínházi előadások forgatókönyvét. Az alkotó folyamat előkészítéseként, a projekttalálkozót megelőzően a diákok egy vitafórumon reflektáltak azokra a témákra, amelyeket ezúttal kiinduló helyzetként kellett felhasználniuk színdarabjuk elkészítéséhez. A forgatókönyvek letisztázása után pedig a próbák is megkezdődtek, melyek során a Vetési Albert Gimnázium diákjai megcsillogtatták tehetségüket.

A délelőtti programot követően Bulgária Oktatási Tanácsánál tettünk látogatást, ahol megismerkedhettünk az intézmény működésével, 17 országot összefogó munkájával, külföldi és spanyol nemzetiségű diákok számára kínált programjaival. Carmen Pavón, projektünk általános koordinátora tájékoztatást nyújtott munkánkról, fő céljainkról, a nemzetközi találkozók során feldolgozott témákról, valamint a rádióval és a színjátszással összefonódó innovatív módszereinkről.

A péntek délelőttöt a színdarabbal készülő diákok a próbáknak, az utolsó simítások elvégzésének szentelték, míg a koordinátorok a projekt záróbeszámolójáról egyeztettek. Majd sor került nemzetközi csoportokban készített három színdarab bemutatására. A szegénységgel kapcsolatos élethelyzeteket felvillantó előadások után lehetőségünk volt párbeszédet kezdeményezni egy-egy szereplővel, kifaggathattuk őket nézőpontjukról, gondolataikról, sőt, egy második előadás alkalmával – a fórumszínház módszerének megfelelően – lehetőségünk nyílt arra is, hogy valakinek a bőrébe bújjunk. Így a közönség is aktív részesévé válhatott az előadásnak, kipróbálhattuk magunkat egy általunk választott szerepben és egy etikusabb, pozitívabb végkifejlet felé terelhettük a tragikus műveket.

Délután egy búcsúbuli keretein belül, a családokkal közösen ünnepeltük meg utolsó projekttalálkozónk sikerét. Először átadásra kerültek a részvételt igazoló hivatalos oklevelek, majd a francia gimnázium, a Lyceé Des Pontonniers által hirdetett mikromeseverseny nyerteseiről is lerántották a leplet. Iskolánkból Kaszta Friderika, 9.A osztályos tanuló végzett az első helyen, sőt, arra is lehetőséget kapott, hogy felolvassa szerzeményét az azt kitörő tapssal jutalmazó közönség előtt.

Mindezzel elérkeztünk a lezáráshoz, nem csupán ennek a feledhetetlen projekthét, hanem a „Rádió, tinédzserek és hírek. Egy projekt az Európai befogadó oktatásért” című Erasmus Plus projektünk lezárásához, ami bízunk benne, hogy egy új kezdetet is jelent. Az elmúlt két évben rengeteget tanultunk, sok új élménnyel gazdagodtunk, megismerkedtünk öt különböző országgal, új tanítási módszerekről szerezhettünk tapasztalatot, valamint társainkban igaz barátokra leltünk. Azt mondják, hogy a legnagyobb fegyver az oktatás. Mi felhasználtuk ezt a fegyvert arra, hogy egy befogadóbb, egységesebb és emberibb Európát alkossunk. Köszönjük, Erasmus Plus!