Tanári kar

Adrián Martinez Corral

2008-2009

spanyol

Asztalosné Hodosy Gyöngyi

1997-2002

számítástechnika

Bábán Ferenc

1989-1998

testnevelés

Baginé Blazsek Márta

1989-1993

testnevelés

Balla Imréné

1989-2000

biológia, kémia

Bánlaki Ildikó

2001-

társadalomismeret, etika, filozófia, művészetek

Bartákné Csáki Mária

1995-2000

biológia, kémia

Bőszéné Orbán Anita

1998-2001

számítástechnika, filozófia

Czukkelterné Pőcze Zsuzsa

2011-

angol

Czuppon Anett

2007-

angol

Csatári Nóra Éva

2008-

biológia, kémia

Csepelyné Gáncs Judit

1989-

matematika, informatika, kémia

Cséplő Kornélia

1992-1997

matematika, számítástechnika

Csík Andrea

1995-

német, francia

Csizmadia Károly

1989-2000

biológia,

David Cibeiras Barja

2013-

spanyol, történelem

De Montety Henri

2007-2008

földrajz, francia

De Montety Henri Marie Gérard

2007-2008

francia

Demes Andrea

2003-

magyar

Desouches Aude Patricia

2001-2002

francia

Dumont Nicolas

2001-2002

francia

Éberl Klára

1994-2011

latin, történelem

Élodie Collin

2012-2012

francia

Erdélyi Ágnes

2001-2004

testnevelés

Erdélyiné Győri Judit

1992-2009

testnevelés

Errera Nathalie

2006-2012

spanyol

Ertliné Balogh Andrea

1989-1993

matematika

Fátrai Lászlóné

1989-2004

matematika, fizika

Fodorné Tímár Orsolya

2012-

angol

Gábor András

2004-

történelem

Gáncsos Gabriella

1989-

matematika, földrajz

Glatzné Gyömörei Irén

1999-

biológia, pedagógia

Gőgh Ágnes dr.

2009-

földrajz, spanyol

Győri Istvánné dr.

1994-2006

magyar, történelem

Gyuró András

1990-1992

matematika, fizika

Havasiné Telkes Katalin

1991-

angol

Hégely Gábor

2000-2001

magyar

Hegyeshalmi László

1991-1994

rajz és műalkotások elemzése

Hegyi László

1989-1995

matematika, fizika

Hesz Mariann

1997-2003

német

Horváth Judit

1989-

magyar

Horváthné Farkas Beáta

1989-1994

magyar,német

Imre -Krebsz Zsuzsanna

2004-

francia

Imre Tamás

2007-

történelem

Imreh Enikő

1990-

angol, francia

Imreh László

1990-

matematika,

Imreh Lászlóné

1992-2012

testnevelés

Juhász Orsolya

1999-

matematika, informatika

Julien Gerard Vangrevelinghe

2008-2012

francia

Jurics Imre

1991-1997

számítástechnika

Kádár Judit

1991-

matematika

Kaiser Márta Alexandra

1989-2000

magyar, latin

Kaizerné Meggyes Zsuzsanna

1989-

német

Kauker Terézia

1989-1997

német, magyar

Kemény Géza

1991-1995

magyar, német

Kiss Gabriella

1989-2005

matematika, fizika

Kiss Roland

2006-

francia, angol

Kocán Béla

2009-

magyar

Koltay Lászlóné dr.

1990-2009

angol, történelem

Kósa Katalin

1994-

német

Kovács Ilona

1998-

matematika, fizika

Kovács Rita Felícia

2006-2008

angol, német

Kövesi Kornélia

2004-2007

német

Kreschkáné Világhy Bernadett

2001-

biológia

Kristóf Gábor

1991-

matematika, fizika

Kristóf Judit

1992-

matematika, fizika

Kun Zsuzsanna

2000-

matematika, fizika

Ladányi Ibolya

1992-2000

német

Lászlóné Paréj Éva

1995-2000

rajz és műalkotások elemzése

Likerné Pucsek Rózsa

1992-

biológia, kémia

Lourdes Martinez Perez

2011-2012

spanyol

Lőkös Katalin

1992-2008

magyar

Lunk Gabriella

2013-

tánc

Maria de laz Paz Navarro

2009-2011

spanyol

Marie De Rock

2002-2004

francia

Marie Pignon

2012-

francia

Marta Cruz Sojo

2012-

spanyol

Marton Beáta

2006-2008

angol

Marton Tamás

1992-1996

angol

Matla Gabriella

2013-

spanyol

Méray Lászlóné dr.

1989-2007

magyar, angol

Mester Ildikó

2004-2005

angol

Meura Ivy

2004-2006

francia

Molnár Enikő

2001-

francia

Monostory Zsuzsanna

1999-2007

biológia, kémia

Nagy-Kasper Judit

2009-

biológia

Navracsics Tibor

1989-1999

történelem, földrajz,

Navratyil Mártonné

1995-2007

német, magyar, filozófia

Nelly Frissart

2002-2003

 

Nemesné Szőke Teréz

1992-1993

számítástechnika,matematika, fizika

Németh Attiláné

1989-1995

földrajz, biológia

Németh Sándor

1994-1997

matematika, fizika, számítástechnika

Nicolas Dumont

2006-2008

francia

Nyerges Eszter

2008-

angol

Orosz Enikő

2001-

történelem

Öveges Ferenc dr.

1990-1994

számítástechnika, filozófia

Papp Katalin

1994-

matematika, földrajz

Péter Ferenc

1992-1997

számítástechnika

Petőfiné Pál Zsuzsanna

2013-

testnevelés

Piller Mónika

2009-2010

magyar

Pucsek Zsuzsanna

2009-

tánc és dráma

Pudleiner Adél

2006-

magyar

Reményiné Kerekes Györgyi

1989-1999

matematika, fizika, számítástechnika, technika

Resch Lajos

2007-

német

Rozner Csaba

1992-

történelem, rajz, művészetek,média

Sári Judit

2010-2011

angol

Schindlerné Kőrisfalvi Mária

1997-1998

matematika, fizika

Sebestyén Márta

1999-2002

francia

Semsei Sándorné

1994-1997

magyar

Siposné Szucsik Zsuzsanna

1989-

történelem, magyar

Somody Péter

1989-1994

rajz és műalkotások elemzése

Somogyi Zsuzsanna (óraadó)

2001-2002

rajz

Somoskői Szilveszterné dr.

1989-1994

orosz

Stephanie Lion

2003-2004

francia

Szabó Balázs

2008-

angol

Szabó Klára

1994-2003

latin, történelem

Szántai Erzsébet

1991-

francia civilizáció

Szántó Judit

2011-2012

spanyol tanár

Szarka László

1991-

földrajz

Szarkáné Gáspár Andrea

1991-

német

Szász László

2003-2012

számítástechnika

Szász Péter

1989-

testnevelés

Szentmiklósi Beáta

2010-

olasz

Széplábi Engelbertné

2006-2007

takarító

Szilágyi Istvánné dr.

1989-2004

magyar, angol, orosz

Szilágyi Judit

2008-

pszichológia

Szladek Emese

2009-2010

spanyol

Szőkéné Duna Judit

1998-

angol

Szűcs Gabriella

1989-1994

magyar, német, orosz

Takács Andor

1989-1998

matematika, fizika,számítástechnika, technika

Takács Andorné

1989-2004

kémia, fizika

Tóth Anita

2008-

spanyol

Tóth Rita

1989-1994

magyar, történelem

Tóth Zsuzsanna

1989-

ének

Török Adél

2007-

spanyol

Tuba Zsuzsanna

2002-2004

francia

Tungli József

1989-2007

testnevelés

Tungli Zsuzsanna

2003-2007

rajz

Újlaki Tibor

2001-2002

magyar nyelv és irodalom

Vágovits Gizella

1989-

angol

Vajcs Márton

2012-

informatika

Varga Balázs

2012

testnevelés

Vereskutiné Kis Zsófia

1989-

német, földrajz

Veress József

1993-2000

testnevelés

Vesztergom János

1989-

testnevelés

Vesztergomné Nagy Rita

1997-

testnevelés

Világhy Bernadett

2001-2003

biológia

Zámbóné Kálmán Judit

2002-2003

német

Zeitler Gusztáv

1989-1993

történelem

Oktatást segítő munkatársak

Andrási Józsefné

1996-2005

adminisztrátor

Babos Balázs

2002-

rendszergazda

Bagi Ibolya

2008-

gazdasági igazgatóhelyettes

Bertalan László

2004-

oktatás technikus

Bogdán Zoltánné

2001-2005

pénztáros

Bordács Szilveszterné

1989-2006

iskolatitkár

Boronkainé Bodai Valéria

2004-2012

pénzügyi előadó

Bölcsics Jánosné

1998-2005

pedagógus asszisztens

Czikéli László

1990-1995

színművész

Csipszer Tímea

1992-1995

adminisztrátor

Csizmadia Istvánné

1989-

tanácsadó, gazdasági igazgatóhelyettes

Dr. Previts Erzsébet

1997-

pszichológus

Dr. Tóth Dezső

1989-1998

könyvtáros

Epinger Jánosné

1989-2006

portás

Fodróczi Zoltán

1998-

rendszergazda

Frenyó Bence

1997-1998

rendszergazda

Gombás Ilona

1989-1992

adminisztrátor

Kakucs Ágnes

1990-1995

színművész

Kapuvári Imre

1989-

oktató technikus

Kloóné Szente Judit

2005-2012

analitikus könyvelő

Kopnyik Péterné

2005-2012

pénztáros

Navracsics Tiborné

1997-2006

ped. asszisztens

Navracsics Tiborné

2001-2004

könyvtáros

Némethné Kocsis Edit

1995-1996

adminisztrátor

Novotny-Mlynárcsik Judit

2009-

bér és munkaügyi előadó

Olajkárné Gyarmati Margit

1994-1996

pedagógiai asszisztens

Pintér Józsefné

2006-2013

iskolatitkár

Sárai Róbertné

1989-2010

bér- és munkaügyi előadó

Schall Bernadett

1989-2008

könyvtáros

Sebestyén Kálmánné

1989.

pénzügyi előadó

Steierlein Ambrusné

1989-

pénztáros

Szilágyi Judit

2008-

pszichológus

Szilvási Lajosné

1996

előadóművész

Tóth Bernadett

2001-

iskolatitkár

Vajda Vincéné

1989-

adminisztrátor

Verrasztóné Losonczy Anna

2007-

könyvtáros

Zombor Edit

1992-1992

adminisztrátor

Műszaki- technikai dolgozók

Ács Attila

2006-2012

karbantartó

Asztalosné Hódosy Gyöngyi

2000-2001

rendszergazda

Bartalfi Károly

2000-2006

portás

Berki Ferencné

2007-

takarító

Biber Károlyné

1989-1991

takarító

Bodó Béláné

1994-1995

takarító

Bodor Sándor

2000-2001

szakmunkás

Bordács Imréné

2009-

takarító

Czuczai Gyuláné

1995-

takarító

Czuczay Gyuláné

1995-2003

takarító

Csák Ottóné

1990

kisegítő

Csomainé Horváth Éva

1994-2007

takarító

Csomainé Horváth Éva

1994-2007

takarító

Csomainé Horváth Éva

1994-2007

takarító

Dezső Tamásné

1992-1997

takarító

Dobos Györgyné

1989-1992

takarító

Döbörhegyi Sándorné

1992-1995

takarító

Endrédiné Jakab Beatrix

2005-2007

hiv. segéd

Énekes Sándorné

1989-1999

takarító

Epinger Jánosné

1989-

portás

Farkas Jenőné

1989-

gondnok

Farkas Jenőné

1989-2005

gondnok

Fazekasné Sukerek Éva

2007-

takarító

Fenyő György

1991-

szakmunkás

Fenyő György

1991-2006

udvaros

Horváth Attila

1993

szakmunkás

Horváth Attila

1993-2004

gépjármű és motorszerelő, javító

Horváth Ferenc

2001-2002

rendszergazda

Horváth Imréné

1990-1993

takarító

Hunyadvári Józsefné

1989-1994

takarító

Kaizer László

1989-1991

karbantartó

Kapuvári Imre

1989-2004

oktatástechnikus

Keller Györgyné

1989-2008

takarító

Kiss Andrásné

2008-2008

takarító

Kiss Lászlóné

1989-1991

raktáros

Kiss Vincéné

1989-1995

takarító

Klepeisz István

2003-2005

szerelő

Kocsis József

1989-1995

portás

Kovács Imréné

1989-1995

hivatalsegéd

Kővári Mártonné

1989-1990

takarító

Lang Győzőné

1990

takarító

Lang Győzőné

1990-2002

takarító

Marth Vilmosné

1994-1995

takarító

Máté Anna Julianna

1989-2006

portás

Mayer Zoltán

1989-2001

szakmunkás

Mester Eleonóra

1994-1995

takarító

Mohari Gyuláné

1999-2006

takarító

Molnár Zoltán József

2007-2011

portás

Molnár Zoltán

2007-

portás

Mozsdényi József

1990 -

sportszertáros

Mozsdényi József

1990-2003

sportszertáros

Nagy Lajos

1989-1993

gépkocsivezető

Nemes Attila

1990-1991

karbantartó

Németh Gábor

2005-

gondnok

Neuburger Lászlóné

2008-

takarító

Paltesz Attila

1991-2002

szakmunkás

Papp Gyula

1989-1995

portás

Pintér Józsefné

2006-2013

iskolatitkár

Pongrácz Attila

1989-1998

szakmunkás

Pongrácz József

1989-1999

szakmunkás

Resch Lajosné

1989-2004

takarító

Róbertné

2005-

takarító

Rukk Antalné

2007-

takarító

Salamon István

2002-2007

fűtő

Sárfi Albertné

1990-

takarító

Sárfi Albertné

1990-2008

takarító

Schneider Ferencné

1989-1990

takarító

Sebestyén Kálmánné

1989-2005

pénzügyi előadó

Sevinger János

1998-

szakmunkás

Sevinger János

1998-2007

szakmunkás

Stanka Béláné

1989-1992

takarító

Szabados Gyuláné

1989-1992

takarító

Szalainé Kovács Mária

2005-2007

gazd. ig. helyettes

Szász István

1989-1991

szakmunkás

Szente Ivánné

1999-2005

takarító

Széplaki Imre

1990-1990

szakmunkás

Szigeti Edit

1996-

takarító

Szolga Imre

1998-

szakmunkás

Szukop Sándorné

1990-1997

takarító

Tatay Gyula

1989-1995

műszaki vezető

Tuczai Gyula

1989-2004

portás

Varga János

1994-

portás

Vargáné Németh Erzsébet

2007-

takarító

Vargáné Torma Ilona

1994-

takarító

Vörös Kálmán

1989-1991

fűtő

Wallerné Fuit Anikó

2003-2005

gazd. ig. helyettes

Wéber György

2006-

kertész

Witmann Attila

1989-1994

szakmunkás

Zsoldos Péter

2005-

szakmunkás

Zsoldos Péterné

2006-

portás