A gimnázium építője a székesfehérvári Alba Regia Állami Építőipari Vállalat. Programtervezője Ruttkay Gyula, a Veszprémi Tervező Vállalat főépítésze, tervezője Makk István, a Típustervező Intézet építésze.

Az intézmény kerítéssel határolt összterület 28 587 m2, és ezen belül 8 000 m2 került beépítésre. Épületszerkezet: ALBA-CLASP.

Az udvar területén aszfaltburkolatú kézilabda-, kosárlabda-, valamint salakos röplabdapálya található. Mindháromhoz ülőhelyes lelátó tartozik. A kézilabdapálya megvilágítható, így esti mérkőzések megrendezésére is alkalmas.

Az atlétikai sportot kedvelők részére hatsávos (100 m) futópálya, magas és távolugróhely nyújt lehetőséget a gyakorlásra. A parkosított területen díszburkolatú pihenőudvarok találhatók. Az épület oktatási szárnya kétszintes, a két egymásra szimmetrikus oldalt a földszinti főbejárat és a porta, mag az emeleten a könyvtár osztja ketté. A déli szárny alatt az alagsori részben a tmk-műhely és a kazánház található.

Az emeleti részen 16 tanterem, 5 szertár, 7 csoportszoba és egy rajz szakterem található.

A földszinti területen kémia-, biológia-, fizika-előadó és –szertár, ének-, számítástechnika-, technikaterem és nyelvi labor segíti az oktatást. Itt helyezték el a titkársági, igazgatói, igazgatóhelyettesi, a közös tanári és ki szobákat. Itt működik a gazdasági egység irodai része. A műszaki vezető szobája és a raktárak is ebben az épületrészben vannak. A hang- és video-stúdió központja is itt működik.

Az oktatási szárnyra merőlegesen találhatók a közös használatú helyiségek: porta, előtér, fórum és büfé. A büféhez csatlakozik a tornacsarnok 300 férőhelyes lelátóval, edző- és kondicionálóterem öltözőkkel, mosdókkal. Itt került kialakításra az orvosi rendelő, edzői és bírói szoba, valamint két testnevelő tanári szoba.

A büfé alatt van a tornacsarnok légfűtését szolgáló gépészeti szoba és szociális rész, valamint a ruhatár és a WC-csoport.

Ami az egyes helyiségek méreteit illeti, a tantermek alapterülete egyenként 55,3m2, a csoportszobáké 24 m2. A könyvtár 192m2, a rajzterem pedig 68m2 alapterületű. A tornacsarnok 1 165 m2, a hozzá kapcsolódó öltözők (6 db) mosdóval 31 m2, az edzőterem 165 m2 a kondicionálóterem 101 m2 alapterületű. A fórum 246 m2, míg a büfé 316 m2.

Az álló- és fogyóeszközök értékadatai

Állóeszközök

Az épület értéke                                          182,5 millió Ft

Híradásipari és nyomdai gépek                        969 ezer Ft

Számítástechnikai gépek                               2 866 ezer Ft

Egyéb gépek (szerszám, videokamera)            683 ezer Ft

Jármű (Barkas gk.)                                            199 ezer Ft

Összesen                                                     187,4 millió Ft

Fogyóeszközök

Szakmai, igazgatási gépek, műszerek         10 333 ezer Ft

Kézi munkaeszközök, szerszámok                   593 ezer Ft

Oktatási szemléltetőeszközök                        1 064 ezer Ft

Sporteszközök                                                1 557 ezer Ft

Összesen                                                      13 547 ezer Ft

(Csizmadiai Istvánné, Közös Értesítő 1990)