Beiskolázási naptár

Beiskolázási naptár 2018/2019. tanév

2018. október 20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

2018. október 20.

Felvételi tájékoztatás nyilvánosságra hozatala az iskola honlapján.

2018. november 14. szerda (főleg vidékiek),

2018. november 21. szerda (főleg veszprémiek)

Felvételi nyílt nap és tájékoztató

2018. december 7.

Tanulók jelentkezése közvetlenül a központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe

2018. december 12.

Az írásbelire jelentkezettek száma alapján az intézmény jelenti a Hivatalnak a feladatlap-igényt

2019. január 19. 10h

Központi írásbeli felvételi vizsga

2019. január 24. 14h

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga

2019. január 29.

Értesítés az írásbeli vizsga eredményéről, a jelentkező átveszi az értékelő lapot. Betekintés az írásbeli dolgozatba.

2019. január 30.

A javításra vonatkozó észrevételek megtétele (fellebbezés)

2019. február 18.

Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középiskoláknak (a tanulói adatlapok első példányát a Felvételi Központnak).

2019. február 27., 28.,  (szükség esetén márc. 1.)

Szóbeli vizsgák (Szóbeli vizsgabeosztás megjelenítése a honlapon: 2019.02.22)

2019. március 4.

Szóbeli vizsgák eredményeinek közzététele (honlap)

2019. március 18.

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2019. március 21.-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

2019. április 12.

A felvételi rangsor iskolai véglegesítése és a Felvételi Központnak való megküldése

2019. április 23.

A végleges felvételi eredményeket a Felvételi Központ megküldi az iskolának

2019. április 30.

A jelentkezettek és az általános iskolák kiértesítése a felvételről vagy elutasításról

2019. június 1.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2019. június 21. 8-12h

Beiratkozás az első évfolyamra.