Híreink

Likerné Pucsek Rózsa tanárnő Ranolder-díjas

Iskolánk biológia-kémia szakos tanárnője, Likerné Pucsek Rózsa a Lovassy László Gimnáziumban Pedagógusnap alkalmából rendezett díjátadó ünnepségen vette át a díjat Porga Gyula polgármester úrtól. Az eseményen készült képek, illetve a laudáció itt megtekinthetők. Gratulálunk a díjhoz, és sok hasonló sikert kívánunk tanárnőnek a jövőben is!

 

Ikt. sz.: I-1-20/2018

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Polgármesteri Kabinetiroda

8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

 

LIKERNÉ PUCSEK RÓZSA felterjesztése RANOLDER DÍJRA

1991-ben szerezett diplomát a szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán, biológia-kémia szakon. Ennek Bölcsészettudományi Karán pszichológiai (pályalélektani) speciális képzésében vett részt, ahol  demonstrátori feladatokat is ellátott.

 

Egyetemi diplomája megszerzése után Veszprémben nevelőtanárként kezdte pedagógusi pályáját a Teleki Blanka Leánykollégiumban. 1992-ben lett teljes állásban a Vetési Albert Gimnázium biológia-kémia szakos tanára, ahol azóta is pedagógus. Már pályakezdő tanárként nyaranta vándortáborokat szervezett az Őrségbe, Pilisbe, Börzsönybe a diákok számára.

Kezdettől fogva több szakmai és módszertani továbbképzésen gazdagította tudását: például a Gordon módszer személyes eredményesség tanulása képzését, egészségnevelési programok továbbképzéseit végezte el, illetve a Rogers, Montessori vagy a Waldorf pedagógia módszereit ismerte meg.

A Pannon Egyetemmel kötött együttműködési megállapodások keretében rendszeresen tartott bemutató órákat és fogadott végzős hallgatókat, szervezte gyakorló és vizsgatanításukat.

1999-ben emelt szintű biológia képzés indult a gimnáziumban, amelynek nagy szakmai kihívása juttatta vitathatatlan eredményekhez.

A kétszintű érettségi 2005-ös bevezetésekor emelt szintű vizsgáztatói továbbképzésen vett részt, azóta rendszeresen vesz részt javító tanári, vizsgáztatási és felüljavítói feladatok ellátásában és a kémia emelt szintű érettségi kísérletek előkészítésében.

Az Interaktív tábla, interaktív módszerek a kompetenciafejlesztésben továbbképzés elvégzésével a módszertani megújulás követelményeinek is maximálisan eleget tett.

 

Aktív résztvevője volt a 2011 és 13 között létrehozott Természettudományos Laboratórium pedagógiai fejlesztésnek, amellyel új típusú laboratóriumi gyakorlatokkal gazdagította szakmai fejlődését. Ebben fontos szerepet játszik a differenciált tanulásszervezés, a kooperatív munka mindennapos használata.

Tanórán kívüli tevékenységei közül több jelentős szakmai sikerrel büszkélkedhet. Ilyen a Biológusok és a Kísérletek délutánja, a biológia szakosok kötelező elsősegélynyújtó tanfolyamai, az iskolai hagyománnyá vált éves véradás, az évenkénti egészségnap megszervezése, melynek keretében az ő kezdeményezésére vesz részt minden 11. évfolyamos vetésis diák újraélesztő tanfolyamon. Neki köszönheti az iskola azt a szakmai programot is, amely a biológia specializációjú osztályok éves terepgyakorlata során valósul meg.

 

A biológia tagozat létezése óta számtalan szép versenyeredménnyel öregbítették diákjai az iskola hírnevét, így többek között a Kitaibel Pál Környezetvédelmi Versenyen, a Pannon Egyetem Környezetvédelmi Esettanulmányi versenyén, az Irinyi János Kémiai Versenyen, a Dürer versenyen és a biológia Országos Középiskolai tanulmányi versenyen elért eredmények jelentősek a gimnázium életében.

 

Nem csak a tehetséggondozásban vesz részt eredményesen, különös érzékenységgel, tudatossággal és vitathatatlan szakmai eredményességgel valósítja meg a tanulási nehézségekkel SNI-s és BTMn problémákkal küszködő tanulókkal való foglalkozást  és osztályfőnökként erre tudatosan érzékennyé teszi a többi rábízott tanulót.

 

A gimnázium Természettudományi Munkaközösségének vezetője.

 

2016-ban kezdte és az idei tanév végén fejezi be mentortanári pedagógus szakvizsgáját.

 

Mindennapos pedagógusi munkájában vitathatatlan bizonyítást nyer a tanítással szembeni igényesség és az ebből következő következetesség, valamint az emberközpontú teljesítmény-orientáltság, amely jól példázza azt a szándékát, hogy a tanári munka középpontjában nem a tananyag, hanem a tanuló áll. Példaértékű a munkájával szembeni szigorú igényesség, az innovációk iránti nyitottság, az együttműködési képesség, valamint a hivatásként megélt igazi tanári attitűd, amelynek legfontosabb eleme a problémákkal küszködő diákok iránti együttérzés és a megoldásokat kereső állandó jelenlét a tanulók életében. Nem csak naprakész tudással áll nap mint nap a diákok elé, de legalább akkora hangsúlyt fektet a fiatalok érzelmi, lelki intelligenciájának fejlesztésére is, ebben is példaértékű, követendő példát nyújt.

Likerné Pucsek Rózsát szakmai teljesítménye, pedagógusi kvalitásai alapján Ranolder díjra terjesztem fel.

Veszprém, 2018. március 23.

 

Szántai Erzsébet

Igazgató