fizika_erettsegi_temakorok.pdf
FIZIKA_KoZePSZINTu_eRETTSeGI_VIZSGA_KiSeRLETEI_2019.docx
fizika_kiserletek_kozep_erettsegin.pdf
Fizika_tetelek_9.pdf
11.fak_ev_vegi_vizsga.docx